שית

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

חלל עמוק מתחת למזבח בקרן דרומית מערבית שאליו נזלו המים והיינות שהיו מנסכים על גבי המזבח.


בקרן דרומית מערבית היו בראש המזבח שני ספלים עשויים כסף: אחד לצד מערב ואחד לצד מזרח. הספל שלצד מערב שימש לניסוך המים בחג הסוכות, והספל שלצד מזרח שימש לניסוך היין בכל יום. בכל ספל היה כעין חותם ובו נקב, ומה שהיו מנסכים לתוכו היה יורד דרך הנקב על גג המזבח ומשם לשיתין.