תיובתא

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

סתירת דברי חכם ודחייתם הגמורה, על ידי הבאת מקור בעל סמכות גבוהה יותר הסותר את דבריו של החכם. "תיובתא דר' פלוני תיובתא" - הקושיה על דברי ר' פלוני קושיה ניצחת היא ודברי ר' פלוני נדחים לגמרי. "תיובתא והלכתא?" - תשובה (קושיה) והלכה? ביטוי תמיהה: הרי דברי פלוני נדחו לגמרי ("תיובתא") וכיצד פוסקים הלכה כמותו? (והלכתא?).