ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
תרמו כעת זכר למחצית השקל לישיבה הגדולה בעולם!

קשיא

גודל טקסט

חופשיקשיא: הפרוז מהעיר הנידחת
במקומות רבים מגדירה הגמרא שיש צורך בפרק זמן מסוים על מנת להיחשב כתושב העיר, אז מדוע הדין שונה בפורים? והתשובות משבוע שעבר

ויקישיבה - קשיא

קשה. ביטוי תלמודי שמשמעו: הקושיה קיימת ולא ניתרצה, הקושיה נשארה ללא תירוץ. במילת "קשיא" אין משום דיחוי לדבריו של החכם אלא רק קביעה של קושי שיש בשיטתו או שבאותה שעה ובאותו משא ומתן בבית המדרש לא מצאו תשובה מתאימה לקושיה. בראשונים מובאת מסורת, שכל מקום שאמרו בגמרא "תיובתא דפלוני תיובתא" - בטלה דעתו של פלוני, אבל במקום שהדיון נגמר ב"קשיא" - לא בטלה הדעה. לעומתם יש שסוברים, כי אין הבדל בין הסיום "תיובתא" לבין הסיום "קשיא", אלא שמשתמשים ב"תיובתא" במקום שהקושיה היא ממשנה או מברייתא, וב"קשיא" במקום שהקושיא היא מדברי אמוראים. "קשיא דפלוני אדפלוני" - קשה משל פלוני על של פלוני, יש סתירה בדברי פלוני כי במקום אחד הוא אומר כך ובמקום אחר הוא אומר ההפך. "קשיין אהדדי" - השמועות או המשניות סותרות זו את זו. "קשו קראי אהדדי וקשיא נמי מתניתין אהדדי" - יש כאן קושיה מכתוב על כתובעוד...
x
 • blur-close-up-court-531970.jpg
  קשיא: על דיינים ומזלות
  בשו"ע נפסק שמי שיש לו עסק עם גוי ישתמט ממנו בחודש אב, מפני רוע מזלם של ישראל, וישתדל לקיים את הדין באדר, אך האם ישראל אינם מעל המזל? והתשובות שלכם משבוע שעבר
 • שחיטה.jpg
  קשיא: מצווה בו יותר מהשוחט?
  הגמרא בקידושין קובעת ש"מצווה בו יותר מבשלוחו", האם זה אומר שכל היודע לשחוט חייב לשחוט בעצמו? והתשובות שלכם על הקשיא משבוע שעבר
 • Books.jpg
  קשיא: תורת אמך או חינוך אמך?
  מדברי הגמרא בסוכה עולה שנשים חייבות גם בחינוך הילדים, מצד שני במקומות אחרים משמע שהחיוב הוא רק על האב? והתשובות שלכם על הקשיא הקודמת.
 • EAT3.png
  קשיא: למה לא צמים בשבת?
  החיוב לצום הוא חיוב מדרבנן והוא שווה בתוקפו לחיוב עונג שבת, אם כן מדוע צום שחל בשבת נדחה ולא מצוות עונג שבת? והתשובות שלכם משבוע שעבר.
 • 20552.jpg
  קשיא: הדלקת נרות בבית הכנסת
  נהגו ישראל להדליק נרות חנוכה בבית הכנסת. מדוע גם מי שלא מברך על מנהגים מברך על מנהג זה? והתשובות שלכם על הקשיא הקודמת.
 • tefillin_PNG1.png
  קשיא: רובו ככולו ורוב תפילין
  האם אפשר על פי הכלל של רובו ככולו להניח רוב תפילין? ואולי גם לאכול רוב כזית מצה? והתשובות שלכם על הקשיא הקודמת.
 • question-mark-2546106_1920.jpg
  קשיא- מדור חדש!
  בכל שבוע נשתדל בעז"ה לפרסם קושיא על מושגים ידועים שנראו לכם מובנים עד עתה. והשבוע- ברכות הנהנין.
 • Torah.jpg
  קשיא: לימוד תורה או קיום מצווה
  הקושיא החדשה של השבוע, והפעם- מדוע מפסיקים מלימוד תורה בשביל מצוות, הרי העוסק במצווה פטור מן המצווה? ותירוץ הקושיא משבוע שעבר.
 • barrel-cash-coins-164580.jpg
  קשיא: החוטף מצווה מחבירו
  הקושיא החדשה של השבוע, והפעם- החוטף מצווה מחבירו משלם לו עשרה זהובים. ומדוע שלא ייחשב כאנוס וכאילו עשה המצווה? ותירוץ הקושיא משבוע שעבר.
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il