אוצר בית דין

גודל טקסט

חופשיאוצר בית דין
בעוד רבים מקפידים על קנית פירות אוצר בית דין בשמיטה רבים נוספים מקפידים שלא לקנות את אותם הפירות - הרב רואי מרגלית מסדר את היתרונות והחסרונות הגדולים.

ויקישיבה - אוצר בית דין

מצבור פירות שביעית, המוחזק ברשות בית הדין עבור הציבור.

"אוצר בית דין" הוא דרך להספקת פירות וירקות שביעית משדות ישראל שאין בהם איסור ספיחין, שמור ונעבד, כגון ממושבים ומחקלאים דתיים, שהרי בדרך הרגילה אי אפשר לשווק אותם, הן משום איסור קצירה ובצירה האסורים בכמות גדולה כבשאר השנים, הן משום איסור סחורה, וגם היות והפירות הפקר אין וודאות שאפשר יהיה לספק פירות כלל, שהרי השדות עומדות הפקר לכל.

כדי שלא יעברו באיסורים הנ"ל, וכן כדי לאפשר אספקה שוטפת וחלוקה צודקת של פירות שביעית, תיקנו חז"ל דרך היתר הנקראת "אוצר בית דין", והיא, שבעל השדה במקום להפקיר את שדהו מוסרה לבית הדין לצרכי הכלל. השדה שביד בית דין, מכיון שהיא הפקר לצרכי כל העיר, אין רשות לאחר לבוא ללקוט ממנה.

בית דין רשאי לקצור ולבצור את פירות השדה, באמצעות פועליו שלו, בדרך המקובלת, לעבד אתעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;