גלות

גודל טקסט

אריה מינקובגלות וגאולה - שיעור כללי
היו (שלישי) התקיים שיעור כללי מאת הרב מרדכי גרינברג שליט"א בנושא גלות וגאולה. צפו בשידור החוזר.

ויקישיבה - גלות

רוצח בשגגה חייב לשבת בעיר מקלט.
לדוגמא, היה יורד בסולם ונפל עליו והרגו.
מקורה מפורש בתורה - "והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו וגו' וישב בה עד מות הכהן הגדול".
בטעמה חקרו האם היא כדי שלא יהרגנו גואל הדם, או דין בפני עצמו. ונפק"מ למקרה שאין חשש שגואל הדם יהרגו, כגון כשאין עדים, או כשהנרצח הוא גר שאין לו קרובים.
במהותה חקר ר' שמואל האם היא עונש ככל עונשי בית דין או כפרה.
הודאת בעל דין שמודה שרצח בשוגג, הריטב"אעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;