גמרא בבא מציעא

גודל טקסט

Aryeh Minkovשיעור כללי בשידור חי
העברנו כאן בשידור חי את השיעור הכללי מישיבת בית אל מאת הרה"ג חיים כץ שליט"א.
x
 • קנין בדבר שלא בא לעולם
  התייחסות להיבטים שונים של הסוגיא הזו: תרומות ומעשרות, עסקאות בבורסה, פגיעה בנכס רוחני.
 • מיגו דזכי לנפשיה זכי נמי לחבריה
  מחלוקת רש"י ותוס' בסוגיא - זוכה רק בשביל חבירו או גם בשביל עצמו, ביאורי האחרונים.
 • גדרי יאוש
  האם יאוש מוציא את החפץ מרשות האדם או רק מאפשר זכיה לאחר?
 • אריה מינקוב 1 (14).JPG
  שיעור כללי בשידור חי
  העברנו כאן בשידור חי את השיעור הכללי מישיבת בית אל. הרה"ג חיים כץ מסר את השיעור על הסוגיא הפותחת את מסכת בבא מציעא.
 • אין שליח לדבר עבירה
  האם דין זה תלוי בסברא או שזוהי גזירת כתוב שאינה תלויה בסברא? עיון בסברות הראשונים אם הפגם בשליחות נובע מצד המינוי של השולח או שמא מצד השליח שלא היה לו לבצע. האם יש נפקא מינה מחקירה זו? האם הדין מלמדנו רק שהשליח הוא הנושא באחריות העונשין ולא השולח או שמלמדנו שכלל אין תוקף וחלות לשליחות.
 • מודה בשטר שכתבו
  הטעם שלרשב"ג אינו נאמן במיגו; האם יש ערך לשטר שאינו מקויים? חידוש הגרי"ז שכוחו של שטר חוב אינו נובע מחזקת "שטרך בידי מאי בעי?" אלא מהסכם של שני הצדדים.
 • דין הילך במשכון
  הסבר סוגית מודה במקצת לפי דברי הר"י מיגאש. עיון בדברי הר"י מיגש שאמר שאם הלווה נתן משכון לאחר שהודה במקצת, אין דין הילך וחייב שבועה.
 • למה מודה במקצת צריך שבועה?
  לפי רש"י, כשהגמרא שואלת למה מודה במקצת הטענה ישבע, היא שואלת האם מודה במקצת שייך רק בשומרים, או בכל אדם. הגמרא עונה על ידי דרישת טעם הפסוקים. אנו לא דורשים טעמא דקרא כדי לפסוק על פי זה הלכות, אבל אם אנו צריכים להבין למה התורה התכוונה, מותר לדרוש.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;