גמרא יומא

גודל טקסט

x
 • 'שני שעירי'
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • 'הוציאו לו'
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • 'טרף בקלפי'
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • 'אמר להם הממונה'
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • 'בראשונה'
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • שבעת ימים
  סיכומים מאירים על מסכת יומא על כל דף ודף ברורים כדי שיוכל הלומד לחזור על עיקרי הדברים ותגל נפשו בקניית דברי תורה ערבים
 • ספק ספיקא 3
  חזרה על הקושיא על התוס', תירוץ הש"ך, קושיית ר' שמעון ותירוצו של הרב . גמרא לגבי אישה שהאכילה את בעלה דבא שאינו מעושר. דברי הראב"ד וביאור החתם סופר , והיחס בין זה לדינו של הרמב"ם. תירוץ הקצות לקושיא על תוס'.
 • ספק ספיקא 2
  החילוק של הריב"ש בין ספק ספיקא של רוב מספרי שבו לא צריך ספקות שקולים לבין רוב אפשרויות שבו האפשרויות צריכות להיות שקולות. עפ"ז ביאור דברי התוס' ש'שם אונס חד הוא' . תוס' לגבי ספק ספיקא בכתובה, קושיה שאין הולכים בממון אחר רוב ותירוץ הש"ך. קושיית ר"ש על תירוץ הש"ך מהרמב"ם ותירוץ הרב ע"פ המקור מהרמב"ם.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;