גמרא סוכה

גודל טקסט

x
 • שופר ולולב הגזול
  הרב הביא מחלוקת רמב"ם ראב"ד מה הטעם שיוצאים יד"ח בשופר גזול מחלוקת נוספת האם פסול לולב הגזול הוא גם בשאר הימים או שלא - הרב העמיד את המחלוקת בתור מחלוקת רב ושמואל השו"ע פוסק כמו הרמב"ם והרמ"א כמו הראב"ד מספר סברות מתי אומרים מצווה הבאה בעבירה ומתי לא.
 • הידור בארבעת המינים
  הרב הסביר את מחלוקת רש"י תוס' מה המקור של הצורך בהדר, הרב חקר אם ההידור הוא חלק מהמצווה ובלעדיו אין מצווה או שבלעדיו המצווה לא שלמה, אך אם אין אפשרות אחרת עדיף ליטול ארבעת המינים ללא הדר, הרב בירר את זה ע''פ מחלוקת ראשונים
 • קדושת עצי סוכה, מהות ישיבה בסוכה
  קדושת עצי סוכה, מה מותר ומה אסור לעשות בסוכה מדין מעילה בקודש, הדמיון לקרבן חגיגה
 • מצוות חינוך
  מקור המצווה מהתורה או מדרבנן? מאיזה גיל חייבים בחינוך ומה הטעם בחומרת בית שמאי? האם החיוב על האב או על הבן? האם אפשר לתת לילד לימון במקום אתרוג?
 • מצווה הבאה בעברה
  מחלוקת התוספות (ט.) והריטב"א בעניין איסור מצווה הבאה בעבירה האם זה מדרבנן או מדאוריתא. בעניין חקירת האחרונים האם פסול מצווה הבאה בעבירה היא איסור חפצא או איסור גברא ולבסוף כמה נפקא מינות מתוך החקירה הזו.
 • מצווה הבאה בעבירה
  הסבר שהמחלוקת בגד האם אומרים מצווההבאה בעבירה במצוות דברבן או לא יסודו הוא בעצם האם מצוות לולב בשאר הימים חוץ מהראשון היא המשך הראשון או מצווה בפני עצמה.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;