ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

גמרא קידושין

גודל טקסט

ויקישיבה - גמרא קידושין

x
 • חובת האב ללמד את בנו תורה
  בעיון והקשבה לפרקי התורה בשלושת הפרשיות שמלמדות אותנו את חובת האב ללמוד את בנו תורה, מתגלים שלושה סוגי לימוד תורה.
 • "בכור בנייך תפדה" - מה עם הבנות?
  מה המשמעות החינוכית בשלושת מצוות האב על בנו, ברית מילה, פדיון הבן ולימוד תורה? "תפדה -תפדה" - מה המשמעות העמוקה של הדרש? מהיכן למדו חז"ל שאישה פטורה ממצוה זו?
 • מה הקשר בין החוזק יד לפדיון בכורות?
  עיון והקשבה לפסוקי התורה במצוות פדיון בכורות מגלה בפנינו תמונה מרתקת. מה עניין החוזק יד שביציאת מצרים? מה עניין קדושת בכורות? למה יש הבדלים בין הפרשיות שמתארות את המצווה?
 • פדיון בכורות - מה עניינו?
  סיכום פרשת ברית המילה- מה עניין העורלה? החיוב לפדות בכורות - למה לומדים זאת משני פרשיות שונות שנראות אותו דבר?
 • ברית המילה - מאדם לעם
  מתוך עיון בפסוקי הברית שכורת ה' עם אברהם אנו מגלים תהליך של עומק שמתחיל עם כריתת הברית עם אברהם וממשיך בקשר עם ישראל כולו.
 • ברית ה' לאברהם וזרעו
  מהו הטבע של הברית בין ה' אברה? מה מבטא נפילתו של אברהם? מהי הדרך לתיקון שה' נותן לנפילה?
 • מצווה זו פקודה או הוראה?
  חז"ל מבינים שכאשר הקב"ה נתן את המצוות, אין הכוונה להוראות ביצוע בלבד? הכוונה היא לתת לעם ישראל רעיון לביצוע, ועם ישראל לדורותיו יפתח אותו בכל דור דור לכדי הוראות מעשיות. כל דור נותן את הבנתו שלו לרעיון האלוקי.
 • מדוע אישה פטורה מלמול את בנה?
  המקור ללימוד חז"ל שאין האישה מחויובת למול את בנה מהפסוק "כאשר צווה אותו אלוקים" - אותו ולא אותה, נראה מאוד לא מובן. אולם כאשר קוראים את הפרשה עצמה לעומק , כמו שקראו רבותינו אפשר להבחין כיצד ה' יתברך בעצמו רומז למה שחכמים פסקו, וכן בכל התורה כולה.
 • חיוב האב למול את בנו
  מדוע החיוב על האב למול את הבן אינו מופיע בפרשת המילה? המקור לכך שהאב מל את בנו אינו מופיע כציווי בפרשת הצווי על המילה, אלא כנתון עובדתי בעת שאברהם מל את בנו. מכאן למדנו שיש מצוות שנלמדות במפורש , ויש מצוות שנלמדות מתוך מסקנות של הנביא עצמו משמיעת ציווי ה'.
 • התהליך הרוחני לאורך מצוות הבן על האב
  מילתו של אברהם, יציאת מצרים ואפילו קבלת מתן תורה - אלו תודעת החיים הנדרשות לאב לחנך את בנו בהן בשנותיו הראשונות , תוך שימת לב לערכים השונים העולים מהמאורעות וחלקם בתהליך החניכה. "מצוות הבן על האב".
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;