ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

דף יומי

גודל טקסט

shutterstock_Skylines דף יומי
הדף היומי התחיל השבוע את מסכת ביצה.

ויקישיבה - דף יומי

הדף היומי הוא סדר לימוד שיטתי של התלמוד הבבלי, בקצב של דף גמרא אחד ליום. לצורת לימוד זו שותפים מאות אלפי יהודים בכל תפוצות תבל. בסדר זה הש"ס כולו נלמד במשך כשבע שנים ומחצה, וסיומו נחגג באירועים המוניים וקהילתיים בכל רחבי תבל. עוד...
x
 • פורס מפה ומקדש בערב שבת ובפורים
  א. סעודה ביום ששי שנמשכה עד כניסת השבת 1. רבי יהודה ור' יוסי 2. שמואל, רב המנונא סבא ב. פורס מפה ומקדש, אין קידוש אלא במקום סעודה ג. סעודת פורים ביום ששי שנמשכה לתוך ליל שבת
 • קידוש בשבת
  הבנת גדר זמן מצוות קידוש במשך היום. האם זו השלמה או שזמן המצווה הוא גם סיום, ובהבנת הגדר של מהות הקידוש. האם הקידוש זה כדי שבטא את המציאות של קדושת השבת או שזה גם אחריות של בני ישראל בזה שהם יוצרים כך קדושה חדשה.
 • תמונה1.jpg
  בואו להתחיל את הדף היומי!
  באתר ישיבה כולם יכולים ללמוד את הדף היומי! ריכזנו את כל הכלים על מנת שתצליחו להתחיל ולהתמיד בכתבה הבאה!
 • מצוות השבתת חמץ
  תירוץ ר' חיים לקושיא על הרמב"ם לגבי מלקות על "בל יראה", ע"פ חקירה בגדר השבתת חמץ. יישוב קושיות נוספות ע"פ יסוד זה. דיוק בדברי רש"י בעניין ביעור חמץ בשבת.
 • ביטול ברוב
  הלל וחכמים נחלקו האם מותר לאכול פסח מצה ומרור ביחד. להלל מצוות לא מבטלות זו את זו, ולחכמים כן. לפי הר"ן בנדרים שאומר שביטול שייך רק בדברים מנוגדים, הם נחלקו איזו רמת ניגוד צריך בשביל שיהיה ביטול. שיטת רש"י בביטול של מין במינו. הסבר הר"ן באיסור לחם שנאפה עם בשר כשר.
 • איזה חרש לא יכול להוציא ידי חובה?
  עיון במחלוקת רעק"א וחתם סופר האם אדם שפטור ממצווה מסויימת, יוכל להוציא את הרבים ידי חובתם. שיטת הרמב"ם במלקות לאדם שאופה חמץ בפסח-החובה היא על התוצאה.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;