חזקה

גודל טקסט

עין טובהמהות חזקת שלש שנים
הלכה פשוטה היא שאדם המחזיק בקרקע שלש שנים, זוכה בה. שיעור זה מסכם את שתי אפשרויות מרכזיות להבין את ההלכה, כראיה לטובת המחזיק או כהגדרתו כמוחזק בקרקע, ואת ההבדלים המרכזיים העולים מהם

ויקישיבה - חזקה

חֲזָקָה היא עיקרון הלכתי, המאפשר הכרעה במצבי ספק. ה"חזקה" הוא כינוי להנחה ראשונית הנקבעת לגבי אדם או חפץ, ומבוססת על מצב ראשוני, סברא או חוק אחר. כלל החזקה הוא שעדיפות זאת נשארת בתוקפה כל עוד לא הוכח אחרת.
לדיני החזקות יש שימוש בכל תחומי ההלכה, כמו בהלכות איסור והיתר, ואף בדברים שתוקפם הוא מדאורייתא, וכן בדיני ממונות. כך לדוגמה: * "חזקה אין אדם מעיז פניו בפני בעל חובו" (דיני ממונות): חזקה שמשמעה שההנחה הבסיסית אודות אדם הנתבע על תשלום חוב בבית דין היא, שאדם יודה (לפחות באופן חלקי) בחובו ולא יעיז פניו בעודו עומד בבית דין מול בעל חובו (כלומר, לא יהיה כפוי טובה ויכפור לחלוטין בהיותו חייב), ועל כן אדם המכחיש לחלוטין את היותו חייב, יהיה נאמן בהיעדר הוכחות אחרות. * "חזקת כשרות" (סטטוס משפטי): הוא הנחה ראשונית, המניחה כי כל יהודי הוא אמיןעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;