חטא אדם הראשון

גודל טקסט

חופשיחטא אדם הראשון - נוגע אלינו?
מושגים רחוקים מחיינו, לכאורה, ממלאים את הפרשה: גן-עדן, עץ החיים והדעת, נחש מדבר, "בזעת אפיך תאכל לחם", ו"בעצב תלדי בנים". מהו המסר לדורנו העולה ממושגים אלו הפותחים את התורה?

ויקישיבה - חטא אדם הראשון


אדם הראשון נצטווה שלא לאכול מפרי עץ הדעת. בעקבות הסתת הנחש נכשל בנסיון ואכל מפרי העץ. עקב כך נגזרה עליו מיתה.
=השלכות חטא עץ הדעת על האנושות= חטאו של אדם הראשון הביא להשלכות ביחס לכל המין האנושי, בניו של אדם. על פי המבואר במקרא, נגזרה מיתה על אדם כעונש על אכילת פרי עץ הדעת. בפשטות, גזרת המיתה הזו היא שמביאה לכך שבני אדם מתים כל הדורות. רמח"ל מבאר את ההשלכות הפנימיות של חטא עץ הדעת:
ספר דרך ה' - חלק א פרק ג - במין האנושי ה. וממה שיצטרך עוד לדעת, שהנה המין האנושי, אין ענינו הראשון כמו שאנו רואים ומבחינים אותו עתה, כי אולם שינוי גדול היה בו, והוא ענין חטאו של אדה"ר, שנשתנה בו האדם והעולם ממה שהיו בתחלה. ואולם פרטי השינוי הזה ותולדותיהם רבים, ועוד נדבר בם לפנים בס"ד. ונמצא שהדיבור במין האנושיעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;