כהנים

גודל טקסט

no creditאיך נעשה פרה היום? / שאל את הרב
איך בימינו יהיה ניטתן לשרוף את הפרה אדומה, הרי צריך כהן טהור שישרוף אותה, מניין נביא כהן טהור?

ויקישיבה - כהנים

מצוות ודינים שמיוחדים לכהנים.
לדוגמא, עבודה במקדש, איסור לישא גרושה חללה וזונה, נשיאת כפיים, אכילת תרומה.
בטעם שמצוות כהונה נאמרו רק לכהנים ולא לישראלים כתב הנר אהרון שהוא מפני הקדושה היתירה שיש רק בכהנים, ולא מפני שמצוות אלו קלות.
במהות הכהונה דנו ראשי הישיבות האם כהן הוא גם לוי והוא תוספת מעלה, או שהוא מהות נפרדת ואינו לוי. ונפק"מ לחלל, שאין בו קדושת כהונה - האם הוא נשאר לוי. ויש בזה שלושה צדדים: @ כהן הוא גם לוי, ולכן גם חלל הוא לוי. @ כהן הוא גם לוי, אך לא מצד תולדתו אלא שקדושת הכהונה כוללת גם לוייה. ולכן חלל, שאין בו קדושת כהונה - ממילא גם אינו לוי. @ כהן אינו לוי כלל, משום שמשפחת כהונה אינה כלולה במשפחתעוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;