מלאכות שבת

גודל טקסט

מלאכות שבת
מלאכות שבת באתר ישיבה

ויקישיבה - מלאכות שבת

מלאכות שאסור לעשותן בשבת מדאורייתא.
אבות המלאכות האסורות בשבת הן: זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג שני חוטין, פוצע שני חוטין, קושר, מתיר, תופר קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד ממחק, מחתך, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש ומוציא מרשות לרשות.
מקורם מהיקש מהמשכן לדיני שבת: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו' קחו מאתכם תרומה לה' כל וגו'" עוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;