ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

מלאכות שבת

גודל טקסט

מלאכות שבת
מלאכות שבת באתר ישיבה

ויקישיבה - מלאכות שבת

מלאכות שאסור לעשותן בשבת מדאורייתא.
אבות המלאכות האסורות בשבת הן: זורע, חורש, קוצר, מעמר, דש, זורה, בורר, טוחן, מרקד, לש, אופה, גוזז, מלבן, מנפץ, צובע, טווה, מיסך, עושה שתי בתי נירין, אורג שני חוטין, פוצע שני חוטין, קושר, מתיר, תופר קורע, צד, שוחט, מפשיט, מולח, מעבד ממחק, מחתך, כותב, מוחק, בונה, סותר, מכבה, מבעיר, מכה בפטיש ומוציא מרשות לרשות.
מקורם מהיקש מהמשכן לדיני שבת: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קודש שבת שבתון לה' וגו' קחו מאתכם תרומה לה' כל וגו'" עוד...
x
 • cc-by-nc-sa2.0 Taran Rampersad.jpg
  הברגת מקל מטאטא בשבת
  במידה והמקל של המטאטא התנתק ממנו - האם מותר בשבת לחבר אותם חזרה? אם לא, האם יהיה מותר לחבר אותם לפחות בצורה רפויה?
 • הנחת סיר על פלטה בשבת
  שאלו סיר והנחוהו על הפלטה עם כבד (צלוי לאחר ג' ימים) בשבת
 • shutterstock_139906972.jpg
  הורדת תווית מבגד
  במידה ויש לי בגד חדש שלא הסרתי ממנו את המדבקה ואת התווית, האם ניתן לעשות זאת בשבת?
 • shutterstock_224498797.jpg
  טחינה בשבת
  האם מותר להכין טחינה בשבת?
 • shutterstock_135374738.jpg
  מסנן מים בשבת
  האם השימוש במטהר מים מותר בשבת? האם אין בעית סינון מים בשימוש במטהר מים בשבת?
 • ברירת מאכלים בשבת
  הורקת נוזלים מקופסת שימורים | תנאי היתר ברירת מאכלים | מלחיה שיש בה גרגירי אורז | מהו הדבר המתברר?
 • shutterstock_206072782.jpg
  סוכרזית בשבת
  האם מותר להשתמש בטבליות סוכרזית בשבת להמתקת משקים? מה הדין באבקת סוכרזית או בנוזל סוכרזית?
 • אריה מינקוב.jpg
  סימניות נדבקות בשבת
  האם מותר בשבת להשתמש בסימניות נדבקות? מה הדין לגבי העברת הסימניה ממקום למקום בספר, ומה לגבי הוצאת הסימניה מהחבילה שבה היא מודבקת בהתחלה?
 • שיעור חולב, מלאכת זורה וגדר בורר
  פירוק אוכל מאוכל מותר וראיה לרמב"ם בחולב, שיעור חולב לרמב"ם ולראב"ד. קושיית הראב"ד שיש חילוק בין אוכל למשקה ומדוע חייב בכגורגרת? הסתירה בין הגמרא והעמדת הרמב"ם כתירוץ השני של התוס'. החילוק בין זורה לבורר.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;