מצווה

גודל טקסט

דוד ולך מי צם ומי פטור?
תקציר דיני החייבים והפטורים בצומות הקלים, כיצד לוקחים תרופות בצום, ודין חינוך ילדים בצומות הקלים - הרב אליעזר מלמד.

ויקישיבה - מצווה

מעשים שעל האדם לעשותם, מדאורייתא או מדרבנן.
בערך זה נדון במצוות בכלל - בין מדאורייתא ובין מדרבנן. בערך איסורים דנו במושג ההפוך - איסורי דאורייתא ודרבנן. במקור למצוות ולאיסורים דנו בערך דאורייתא ובערך דרבנן.
לדוגמא, תקיעת שופר, נטילת לולב, פדיון שבויים, נתינת צדקה, נטילת ידיים.
טעם כעיקר (מאכל אסור שנותן טעם במאכל אחר אינו בטל ברוב) - גם במצוות יש דין טעם כעיקר, כגון עיסה שמיעוטה חיטים ורובה אורז, ויש בה טעם חיטים - חייבת בחלה ואדם יוצא בה ידי חובתו בפסח.
מוחזק (המוציא מחבירו עליו הראיה) לא נאמר במצוות. כגון האחים שחלקו, ואנועוד...
x
  • shutterstock_114924481.jpg
    לימוד תורה במחשבה
    האם השכר על לימוד תורה הוא רק כשמוציא את המילים בשפתיים, או אפילו במחשבה בלבד?
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;