ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

נדרים

גודל טקסט

Aryeh Minkovשיעור כללי בשידור חי
העברנו כאן בשידור חי את שיעורו של הרה"ג חיים כץ שליט"א

ויקישיבה - נדרים

איסור שאדם אוסר על עצמו.
לדוגמא, האומר "קרבן שאני אוכל לך", "קונם שאני אוכל לך", כלומר שהאוכל יהיה אסור עלי כקרבן.
מקורו מפורש בתורה "איש כי ידור נדר לה' או השבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו, ככל היוצא מפיו יעשה".
במקור שיכול לאסור על אחרים מבואר בספרי זוטא שנלמד מ"ככל היוצא מפיו יעשה". וביאר הגר"ח שצריך את פסוק זה רק בנדר שלא ע"י התפסה, שלולא הפסוק הו"א שא"א לאסור על אחרים משום שהאדם האחר אינו ברשותו (ואע"פ שהנדר הוא על החפצא, עדיין האיסור הוא על הגברא, וצריך את צירוף הגברא). אך נדר ע"י התפסה, שדינו כהקדש - אינו צריך את הפסוק, ומועיל על אחרים מסברא עוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;