ספר במדבר

גודל טקסט

googlemapsאיפה כתוב שהמרגלים שיקרו?
מדוע יש ביקורת על מהרגלים, הרי הם לא שיקרו!? / שאל את הרב
x
  • מצוות ירושת ארץ ישראל
    חמישה פעמים "אור" כנגד חמשת חומשי התורה. "שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה" - האם לדור המדבר יש חלק לעולם הבא?. הגעלת כלי מדיין - המדרגה הרוחנית הגבוהה שבה נמצאים במלחמת מצווה. מהי הגדרתה של מצוות ירושת ארץ ישראל?. החיסרון שאנו חווים בשלושת השבועות.
  • העמק דבר פרשת מטות - מסעי
    מהו ההבדל בין מקנה בני ראובן למקנה בני גד? להיכן באו בני ראובן וגד? חידושו של הנצי"ב שבני גד וראובן בקשו שתי בקשות ורק אחת מהם התמששה בפועל. תשובת משה רבנו לבני גד וראובן משני צדדים א: זו עוולה כנגד בנ"י שיצטרכו לכבוש את א"י ואתם תהיו פטורים מכך. ב: הנכם מכניסים מורך בלבבות בנ"י שיחשבו שהסיבה האמיתית שאינכם חפצים להכנס לארץ הנה מכיון שאינכם חפצים בהשגחת ד' עליכם באופן מיוחד! ההבדל בתאור הסיפור בין פרשת שלח לבין פרשתנו , שכאן משה רבנו סיפר לפי האמת. הסברו של הנצי"ב לביטוי "מלאו אחרי ד' " ובמה שונה מן הביטוי "כי לא מלאו אחרי" ע"פ מדרש רבה בפרשת ויחי. חידושו של הנצי"ב שהיו שתי שבועות של ד' ית' בחטא המרגלים ומשה חשש רק מפני השנייה.
  • כוחו של הדיבור
    הדבור כחו חזק, ועל כן התרת הנדרים מוגבלת. הנדרים מותרים ע"י פתח או חרטה, ומדרכים אלו ניתן ללמוד על מדרגות תשובה. מפרשיית הכשרת כלים אנו למדים שהאיסורים והטומאות אינם בעייתיים כאשר נמצאים במדרגה גבוהה או בצבור.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;