ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט

ספר שופטים

גודל טקסט

ויקישיבה - ספר שופטים

ספר שופטים הוא הספר השני מספרי הנביאים הראשונים. בספר, הכולל 21 פרקים, מתוארת תקופת השופטים, שהחלה עם מות יהושע בן נון ונגמרה עם תחילת המלוכה בישראל. תקופה זו, מתאפיינת בכך שלא היתה לישראל הנהגה מדינית באותם הימים, ולכן מוזכר פעמים רבות בספר הביטוי: "בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר ביעיניו יעשה".
בסוף הספר מובאים שני סיפורים נוספים שארעו באותה תקופה- סיפור פילגש בגבעה וסיפור פסל מיכה.
עוד...
x
 • נשארו מעמי כנען לנסות בם את ישראל
  מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך , מדוע לא הוריש ה' את יושבי הארץ הנותרים? , בתחום הצבאי ובתחום הרוחני , מה שתבע זה לא תבע זה , בוא וראה מה בין ראשונים לאחרונים , בדיקת קנקנים, מעשה הפשתני ונתינת העול , השומרים הם את דרך ה'? , ה' הניחם להילחם בעמי כנען בתכסיסי מלחמה , מלחמה בדרך הטבע - מעלה או פחיתות? , מלחמות ישראל על ייחוד שמו יתברך בעולם , האחריות על בנין האמונה מחדש הוטלה על העם , האיש הירא ורך הלבב , פחד במלחמה נובע מ'עבירות שבידו' , רכות הלב היא תכונה אנושית טבעית
 • סיבת נפילת העם בתקופת השופטים
  תיאור כללי של תקופת השופטים , אשמת גדולי התורה והאמונה שבדור , רוח ה' התחלפה ברוח טומאה, כישלונם של ישראל היה בהדרגה , סיפור עלייתו לארץ של הרב סיני אדלר.
 • תחילתה של נפילה לאחר מות יהושע
  השטחים שנותרו בידי עמי כנען , תוכחת הנביא בבוכים , פני פינחס היו בוערות כלפידים , פינחס ניצב בצמתים החשובים , ריאליזם אנושי וריאליזם אלקי , נתגעשו ישראל מעשות גמילות חסד ליהושע , העצלנות בהספדו של יהושע , בעלות לעומת בעלות , ממצב למצב , מדינת ישראל - יסוד כסא ה' בעולם , מרידה רוחנית תהיה בארץ ישראל ובישראל
 • המשך הכיבוש לאחר הסתלקותו של יהושע
  בני קיני עלו מעיר התמרים , עם עבדים מנהל מערכה עצומה , בימים ההם בזמן הזה , שבט יהודה הוריש רק את יושבי ההר , ערכו חשבונות אנושיים ושכחו שה' אתם , שבט בנימין נמנע מכיבוש חלקו בירושלים , כביש ששים - דרך האבות , שבט יוסף עלה שני על פי ה' , אחוות אחים , התוכנית האלקית מעל החטאים הפרטיים , כיבוש בית אל היא לוז , ההשלכות של אי מילוי מצוות ה' בשלמות , עמי כנען היו לבני ישראל למוקש
 • כיבוש קרית ספר ופרשיית בני קיני
  כיבוש קרית ספר , חכם עדיף מנביא , פרשיית קרית ספר נשנתה פעמיים , דושנה של יריחו ניתן לצאצאי יתרו , חיבת התורה שהיתה לבני קיני , "חסידות יעבץ" , למה עלו ליריחו ומה גרם להם לעזבה? , הניצוח הראשון והניצוח השני.
 • מלכות מתוך אחריות
  שלושה חלקים בספר שופטים , על מה נסובה המלחמה? , מי יעלה בתחילה? , חשיבות ההצלחה של הלוחם בתחילה , המלכות והממשלה ליהודה , יהודה מבקש משמעון להצטרף , החיבור בין יהודה לשמעון איננו חדש , מידתו הטובה של יהודה , המלחמה מול אדוני בזק , המלחמה על ירושלים
 • מי יעלה לנו בתחילה?
  חזר העולם לאחוריו , בספר יהושע - המשכיות, ובספר שופטים - מבוכה, שבט יהודה ממלא את מקומו של יהושע , השתהות מרובה עלולה לפגוע , ספר שופטים - יציאה מן הסדר , השופטים היו חלק מן המסורה , מסורת הפסיקה ניתנה ליהושע בלבד , יהושע הוא 'מלך' וגם 'ראש הסנהדרין' , הלא היא כתובה על ספר הישר , מאי ספר הישר? , ספר שופטים מיישר את דרכם של ישראל
 • פסל מיכה ופלגש בגבעה.
  בסיפור על פסל מיכה מתבטא אופיו של שבט אפריים ביחס לקודש. הקודש נועד לשימוש האדם ולא האדם מתבטל לקודש. גם הנער הלוי וגם בני דן מראים תופעה כללית של חיפוש זהות בתקופת השופטים. בפילגש בגבעה אנחנו לומדים על ההידרדרות של העם כשנמצאים בלי ממלכה מסודרת, מגיעים לשפל של סדום. וזה לא מיוחד לתושבי גבעה דווקא אלא כל העם במצב מוסרי ירוד.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;