ספר שמואל

גודל טקסט

חופשישאלתי ובקשתי
כשאדם 'שואל' הוא מבקש מתנה לכל החיים או הלוואה לפרק זמן קצר? - חושבים שהשאלה מסקרנת? חכו שתשמעו את התשובה.

ויקישיבה - ספר שמואל

ספר שמואל הוא הספר השלישי מספרי נביאים. הוא עוסק במעבר מתקופת השופטים לתקופת המלכות כולל מלכות שאול ומלכות דוד: הספר פותח בלידתו וגדילתו של שמואל כנביא, וכמי שמתבקש להמליך מלך, ממליך את שאול ולאחר מכן מבקר את מעשיו ומושח במקומו את דוד. מלכות שאול כוללת את תהליך משיחתו למלך על ידי שמואל והעם, מלחמותיו, חטאיו ורדיפתו את דוד. מלכות דוד כוללת את משיחתו למלך בסתר, הנצחון על גליית וניגון לשאול, בריחתו משאול, קבלת מלכותו על ידי שבט יהודה ואחר כך כל ישראל, מלחמותיו, רצונו לבנות את בית המקדש, חטאיו ומרידות בו.
הנושאים העולים בספר הם: הסיכוי והסיכון שבמלכות - הצורך בהנהגה שמאחדת את כל ישראל ונמשכת מאב לבן, הסיכון הרוחני של תחליף למלכות ה' ושליטה של המלך בעם, היכולת של המלך עצמו להקשיב לדבר ה', או לחטוא, תפקיד הנביא כמי שמודע לחטאי המלך ומודיע לו את דבר ה', היכולת של עםעוד...
x
 • מערכת יונתן - המשך 2
  נושא כלי יונתן מחזק את ידיו, והם יוצאים לבדוק את הרוח הנושבת במצב פלישתים. הסימנים מעודדים להתקפה, ויונתן עם נערו בלבד מכים בפלישתים מכה שמחרידה את כל העם. עמדנו על הלשונות בפסוקים ועל עמדותיהן של הדמויות בכל שלב.
 • מערכת יונתן - המשך
  בתחילת תיאור המערכה הפסוקים מתארים לנו את המתרחש אצל שאול, דבר הקשור לאופיו של שאול ומסביר את מהלכיו של יונתן. יונתן עושה סימן כדי לדעת האם יצליח במתקפתו. הסברנו שאין כאן ניחוש אלא סיבה הגיונית להצלחת המהלך.
 • סיכום פרק י"ג ותחילת מערכת יונתן
  עברנו על השאלות שפתחנו בהן את לימוד הפרק וראינו את התשובות שקבלנו להן ואת הנקודות שהתבהרו בלימוד הפרק. בפרק יד פתחנו ביחס שבין שאול ליונתן, וראינו את מיקומה של הגבעה.
 • העברת המלכות משאול והקדמות לקרב עם פלישתים
  שאול חוטא ומעלה העולה ובכך הוא מאבד את מלכותו. מיד לאחר מכן הפסוקים מתארים לנו את יחסי הכוחות העגומים בין ישראל לפלישתים.
 • ירידת שאול הגילגלה
  אנחנו רואים שפלישתים נאספים להלחם בישראל, ושאול יורד לגלגל. בהבנה פשוטה אין להתאספות שם פשר, שהרי אין בזה תועלת צבאית, אלא שברור שזה נעשה בציווי שמואל המופיע בהמלכתו בפרק י פסוק ח. ניסינו להבין מהו פשרו של ציווי זה ומדוע מימושו נעשה דווקא עכשיו.
 • מלחמת ישראל בפלשתים - פריצתה - המשך
  קראנו בהקשבה את פרוץ המלחמה בין ישראל לפלישתים. בין היתר התמקדנו בהכאת יונתן את נציב פלישתים אשר בגבע, ובמה ניתן ללמוד מהפרטים בסיפור על שאול ויונתן.
 • מלחמת ישראל בפלשתים - פריצתה
  התחלנו בחזרה על מה שראינו בשיעור הקודם, לאחר מכן קראנו את פרק יג ושאלנו עליו שאלות רבות. הסברנו מה פשרו של פסוק א. ראינו מהו פירושו ומהן המשמעויות של זה.
 • נאום שמואל - המשך
  אחרי ששמואל מצדיק את עצמו ומוכיח את נקיון כפיו הוא עובר להוכיח את העם. בתחילת דבריו שמואל מנכיח את ה' במעמד. בהמשך שמואל מתאר את הצלת עם ישראל פעם אחר פעם בספר שופטים, ולעומת זאת את בקשת המלך על ידי עם ישראל. שאלנו על תיאורו כמה שאלות וענינו עליהם.
 • נאום שמואל - המשך
  אחרי ששמואל מצדיק את עצמו ומוכיח את נקיון כפיו הוא עובר להוכיח את העם. בתחילת דבריו שמואל מנכיח את ה' במעמד. בהמשך שמואל מתאר את הצלת עם ישראל פעם אחר פעם בספר שופטים, ולעומת זאת את בקשת המלך על ידי עם ישראל. שאלנו על תיאורו כמה שאלות וענינו עליהם.
 • חידוש המלוכה ונאום שמואל - חזרה והמשך
  השיעור חזרנו על מה שראינו בשיעור הקודם והרחבנו את הדברים. הקבלנו בין שלוש ההמלכות וביררנו את הצורך בשלושתן. בנוסף הסברנו את פשר הצטדקות שמואל לגבי נקיון כפיו.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;