ספר שמואל

גודל טקסט

חופשישאלתי ובקשתי
כשאדם 'שואל' הוא מבקש מתנה לכל החיים או הלוואה לפרק זמן קצר? - חושבים שהשאלה מסקרנת? חכו שתשמעו את התשובה.

ויקישיבה - ספר שמואל

ספר שמואל הוא הספר השלישי מספרי נביאים. הוא עוסק במעבר מתקופת השופטים לתקופת המלכות כולל מלכות שאול ןמלכות דוד: הספר פותח בלידתו וגדילתו של שמואל כנביא, וכמי שמתבקש להמליך מלך, ממליך את שאול ולאחר מכן מבקר את מעשיו ומושח במקומו את דוד. מלכות שאול כוללת את תהליך משיחתו למלך על ידי שמואל והעם, מלחמותיו, חטאיו ורדיפתו את דוד. מלכות דוד כוללת את משיחתו למלך בסתר, הנצחון על גליית וניגון לשאול, בריחתו משאול, קבלת מלכותו על ידי שבט יהודה ואחר כך כל ישראל, מלחמותיו, רצונו לבנות את בית המקדש, חטאיו ומרידות בו.
הנושאים העולים בספר הם: הסיכוי והסיכון שבמלכות - הצורך בהנהגה שמאחדת את כל ישראל ונמשכת מאב לבן, הסיכון הרוחני של תחליף למלכות ה' ושליטה של המלך בעם, היכולת של המלך עצמו להקשיב לדבר ה', או לחטוא, תפקיד הנביא כמי שמודע לחטאי המלך ומודיע לו את דבר ה', היכולת של עםעוד...
x
 • תהליכים בערי הפלשתים
  השוואה בין הפלשתים לבין עם ישראל בשאלת היחס לאלוהות, ועיון בעונשים שה' מביא על הפלשתים.
 • חנה ופנינה נשות אלקנה
  פקידת חנה - הפטרת ראש השנה, מן הפרט אל הכלל , ויהי לפנינה ילדים ולחנה אין ילדים , מנה אחת אפיים , פנינה התכוונה לשם שמים , מכעסת וחוזרת ומכעסת , בעבור הרעימה , אנוכי טוב לך מעשרה בנים.
 • תפיסת האלוהות של הפלישתים
  התפיסה של הפלישתים מוגשמת, הם תופסים שה' נמצא בתוך ארון הא-לוקים. מה משמעות השם דגון, בכל מקרה מדובר על מקור חיותם, וזה משום שתפסו שהאל הוא מקור כוח שיש לרצות אותו ולפייס אותו. מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש האם העובדה ששמו את ארון הא-לוקים עם דגון היא שבחם או גנותם של הפלישתים, רבי יוחנן אומר ששמו אותו כי כיבדו את ארון הא-לוקים, וריש לקיש אמר שזה משום שזלזלו בו ואמרו שיבוא הנצוח ויהיה לפני המנצח, דגון נופל לפני ארון ה' ובכך רואים מי בעל הבית האמיתי.
 • הקדמה ללימוד תנ"ך
  החשיבות של לימוד התנ"ך דרכו נוכל לחזור להשראת השכינה, היחס בין התורה נביאים והכתובים והטעם לחלוקת התנ"ך לכ"ד ספרים.
 • איש אחד ושמו אלקנה
  שמואל שקול כנגד משה ואהרן , נקודות הראויות לתשומת לב , לא היה בדורו כיוצא בו , תקופת השופטים - דור שכולו הבל , תשובת משקל לשתי פרשיות עגומות , ויהי איש אחד , כל מעשיו של אלקנה דומים לאברהם , אלקנה עורר את העם לעלות לבית ה'.
 • ההבדל בין דברי המבשר לדברי כלת עלי
  המבשר מבקר את עלי ומטיל עליו את האחריות. בסוף הפסוקים משבחים את עלי על יראתו מהקודש.
 • הניגודיות בין תפיסת ישראל לתפיסת הפלישתים
  הפער בין יריחו לבין המלחמה כאן. פלישתים הם אנושיים וטבעיים לעומת עם ישראל שהם פונים לה' בעת צרה.
 • מלחמת ישראל ופלשתים
  תחילת הייעוד האלוקי של עם ישראל כעם וההתאגדות הכללית כצבא והנהגה, הכשלון בהבאת ארון ה' למחנה ישראל.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;