פרשת אחרי מות

גודל טקסט

אריה מינקובשיחת מוצ"ש אחרי מות-קדושים בשידור חי!
שיחתו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א לפרשת אחרי מות - קדושים בשידור חי!

ויקישיבה - פרשת אחרי מות

פרשת אחרי מות היא הפרשה השישית בחומש ויקרא. בפרשה מובאת סדר עבודת יום הכיפורים בידי הכהן הגדול וכן דינים שונים הנוגעים לאכילה כגון איסור אכילת דם, כיסוי הדם והאיסור לאכול בשר מחוץ לאוהל מועד. בסוף הפרשה מובאת פרשיית העריות הנקראת גם בקריאת יום הכיפורים.
עוד...
x
 • הכניסה לקודש
  כדי להיכנס לקודש יש צורך בהכנה | איסור דם – חזון הצמחונות והשלום | עבודת ה' מתוך אהבה ויראה | הימנעות מעבירה – שמחה גדולה! | נקיות בענייני ממונות
 • העמק דבר פרשת אחרי מות- קדושים
  פרשת "שחוטי-חוץ": לשיטת רש"י : הפרשה מדברת על קרבנות. הערת הרמב"ן על רש"י שכ"ז דווקא לשיטת ר"ע שהיה מותר לאכול בשר סתם ככה. הרמב"ם חולק וסובר שהפרשה מדברת לכו"ע (ר"ע ורבי ישמעל). דיוקו של הנצי"ב מסדר הפסוק "וזבחו זבחי שלמים ל ה' אותם" שבמדבר ציווה הקב"ה את בנ"י שאם יש להם רצון לאכול בשר אזי יכולים לאוכלו רק בתור קרבן, לעומת א"י ששם אם אדם רצה לאכול בשר ,יכללשוחטו במקומו ולא היה צריך להביאו לביהמ"ק.
 • פרשת אחרי מות-קדושים תשס"ז
  הזכויות בהם נכנס כהן גדול אל קודש הקדשים; הצורך ב"תחבולות" ובתכנון לקראת עשיית מצווה; יראת ה' הממלאת את הלב נותנת כח להתמודד עם תאות העריות; דברי הרמב"ן על קדושתה המיוחדת של הארץ-צריכה להיות שמחה תמידית על קיום מצוות יישוב הארץ.
 • pexels-skylar-kang-6045049.jpg
  הבד הקדוש של הכהן
  הכהן הגדול נכנס לפני ולפנים דווקא בבגדי בד קודש, העשויים מפשתן לבן, וכי הכפרה תלויה בבד? הרב יצחק חי זאגא בשיעור לפרשת אחרי מות על סוד הייחוד הגדול המכפר
 • החיבור לכלל ישראל
  -הגישה אל הקודש דורשת הכנות והדרגה -כשעמ"י באחדות הם יכולים להופיע קדושה, לכן פרשת קדושים עוסקת בעיקר במצוות בין אדם לחבירו -מצוות התוכחה והשותפות בכלל ישראל -מסירות נפש כדי לא להלבין פני חבירו ברבים
 • משחק השבת.png
  משחק השבת! - אחרי מות
  פינה חדשה באתר ישיבה - בשיתוף CloseApp. משחק מיוחד לילדים לפרשת השבוע. כל שבוע - משחק חדש!
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;