פרשת דברים

גודל טקסט

zeevveezמה החזון של העם היהודי? איזה מין עם אנחנו רוצים להיות?
הקשר בין פרשת דברים לתשעה באב ושבת חזון>>

ויקישיבה - פרשת דברים

פרשת דברים היא הפרשה הראשונה בחומש דברים. הפרשה כולה עוסקת בנאומו של משה לעם ישראל בערבות מואב לפני כניסתם לארץ, נאום זה ממשיך על פני כל ספר דברים. הפרשה נקראת תמיד בשבת שלפני תשעה באב ושבת זו נקראת שבת חזון משום שמפטירים בה על חזון ישעיהו. עוד...
x
 • העמק דבר פרשת דברים חלק ב'
  חידושו של הנצי"ב שבערבות מואב משה רבנו נתן לבנ"י את אופן הלימוד בצורת כח הפילפול, וע"ז אמרו חז"ל "ששלשו בערבות מואב" ומהו כח הפילפול חקירת דיני התורה שבע"פ היכן הם רמוזים בתורה שבכתב. הסברו שלהנצי"ב שדרך הלימוד הזו ניתנה דווקא בערבות מואב בעטיו של חטא המרגלים מכיון שנגזרה גזירת גלות על עמ"י, והדבר היחיד המחזיקנו בגלותנו הנה התורה הקדושה, לכן בנ"י כעת מוכרחים לקבל את עולה של תורה בזו הדרך כדי שלא יאבדו בגלותם. וזה מ"ש מלאכי "זכרו תורת משה עבדי.. על כל ישראל חוקים ומשפטים". שאלתו של הנצי"ב מדוע דוווקא מלאכי מזהיר על זאת את בנ"י? ותשובתו שדווקא בימי בית שני שבנ"י חזרו לארצם והייתה הוו"א לחשוב שיסמכו רק על אור ביהמ"ק ולא ירבו תורת החקירה, וע"כ בא עזרא( הוא מלאכי) והורה לבנ"י שבית שני הנו רק הכנה ופסק זמן לגלותנו השנייה ולכןתרבו תורה ותלמידים. הנצי"ב ממשיל את אפן ריבוי וצמצום התורה לאורך ההסטוריה בעמ"י לעץ עם שורשים וענפים.
 • העמק דבר פרשת דברים חלק א'
  פתיחה לספר "משנה תורה והסברם של התוס' בגיטין, הרמב"ן אצלנו והנצי"ב מהו הטעם אשר זה הספר נקרא בשם "משנה תורה". חידושו של הנצי"ב ש"מי שיעיין בזה הספר כפי כוחו ימצא דרך ישר להלוך נכו תמיד ואור זה הספר יהי נר לרגליו"! ביאור הנצי"ב לאילו דברים מתיחסים המילים "אלה הדברים". המקומות המוזכרים בפסוק הראשון הנם מקומות בעבר הירדן שבהם הקהיל משב רבנו את בנ"י בהיותם בעבר הירדן. הסברו של הנצי"ב לשאלה מהו הקשר של הפסוק השני והשלישי שבפרשתנו לתוכן דברי משה רבנו? "ככל אשר ציווה ד' אותו אליהם" שואל הנצי"ב לכאורה המילים "אותו אליהם" מיותרות? ב: מהו ביאור המילים "אשר ציווה? תשובתו של הנצי"ב לשאלה השנייה שבאור המילים "אשר ציווה" הנם דברים אשר נמסרו למשה רבנו בע"פ וכן קבלות ( הלכה למשה מסיני) אשר נמסר למשה רבנו, ובעבר הירדן משה רבנו נהג הטובת עין ולמיד זאת את בנ"י.
 • רמב"ן על פרשת דברים - חלק ב'
  מדוע משה רבנו לא הזכיר את יתרו בדבריו? מה היה חטאם של עמ"י בחטא המרגלים? מדוע לא הוזכר הבכי השני של עמ"י בספר במדבר?
 • רמב"ן על פרשת דברים - חלק א'
  מהו עניינו של ספר דברים? האם משה רבנו חידש מצוות מעצמו ח"ו? האם משה רבנו נצטווה לבאר את התורה לעם ישראל? ומה הקשר בין פרשת דברים לפרשת יתרו?
 • חיבת הארץ ותיקון חטא המרגלים
  משה פותח את ספר דברים בחטא המרגלים, למרות שאינו לפי הסדר ההיסטורי, משה מזהיר את באי הארץ שלא יחטאו בחטא המרגלים, כפי שחטאו דור יוצאי מצרים, ולא ימאסו חלילה בארץ חמדה.
 • אשא לבדי
  נשיאה במשא הציבורי כלכלי בטחוני וחברתי של ישראל היא חלק מהותי בדרך לרומם ולנשא את העם להתחבר לעצמו זהותו ויעודו.
 • מהלכות תשעה באב שחל במוצאי שבת
  *התיקון לחטא המרגלים הוא להאמין כי אלוקים שהביא אותנו אל הארץ וקיים לנו את כל ההבטחות עד כאן, לא יפסיק באמצע. *מדין השתתפות בצער הציבור יש לחנך את הקטנים יותר שלא לאכול ממתקים ומעדנים וכיו"ב. כמו כן צריך לחנך את הילדים בגיל שמבינים, בנים ובנות, שלא לנעול מנעלים.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;