פרשת השבוע

גודל טקסט

ויקהל שבת שקלים
ויקהל שבת שקלים פרשת-השבוע
שיעורים
הפטרה
א: מלכים ב' פרק י"ב - בן שבע שנים;
אס: מלכים יא יז-כ, יב א-יז - ויכרות יהוידע;

בחן את עצמך
זמני כניסת שבת
כ.שבתצ.שבת
פרשת ויקהל שבת שקלים


ויקישיבה - פרשת ויקהל


פרשת ויקהל היא הפרשה העשירית בספר שמות. שמה של הפרשה מקורו בפסוק הפותח את הפרשה :"וַיַּקְהֵל משֶׁה אֶת-כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר-צִוָּה ה' לַעֲשׂת אֹתָם". היא מתחילה באזהרה על שמירת השבת ועוברת להכנות המעשיות לבנית משכן אוהל מועד.
ההרמב"ן כתב כי יתכן כי הפרשה נאמרה למחרת רדת משה רבינו מהר סיני, בפעם השנייה. הוא הודיע להם כי הקב"ה סלח להם על מעשה העגל ועכשיו הם מתכנסים שמחים וטובי לב לשמוע על פרשת המשכן, שמשה כבא שמע אליה, כאשר עלה להר בפעם הראשונה.
עוד...
x
 • מעלת האחדות
  יש מעלה בכינוס ואחדות של עם ישראל, וככל שיש יותר אנשים הופעת ה' בעולם גדולה יותר | על ידי שמיעת דעות נוספות, של כל שבעים הפנים של התורה, נוצר קיום של כל התורה כולה לכל פרט ופרט | רק משה רבנו יכול להקים את המשכן, מה שמסמל את הקשר המיוחד המתפתח בין עם ישראל לקב"ה
 • העמק דבר פרשת ויקהל - פקודי
  חידושו של הנצי"ב שבצלאל התחיל כל מלאכה ע"ד למוסרה לאחרים. (ואין בכך בעיה של "המתחיל במצווה אומרים לו גמור) חידושו של הנצי"ב שבמחשבה כיצד לעשות הצטיין בצלאל ובעשייה בצלאל ואהליאב היו שווים. באור המילים הבאות: "חכמת לב", עשי כל מלאכה", "וחשבי מחשבות". באורו של הנצי"ב למילים "חכם לב". באור המילים "לכל אשר ציווה ה' ". "אשר נתן ה' חכמה בלבו" לפי באור המילים "חכם לב" שואל הנצי"ב כיצד הקב"ה נתן חכמה בליבם הרי "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים"? תירוץ הנצי"ב לשאלה. " ויצו משה ויעבירו קול ...איש ואשה אל יעשו עוד מלאכה.... ויכלא העם מהביא" שואל הנצי"ב מדוע התורה השתמשה בתחילה בלשון מלאכה ובסוך בלשון הבאה? באורו של הנצי"ב ללימוד הגמרא מן הפסוק הנ"ל את מלאכת הוצאה. והסברת פשט הפסוק שהפסוק מחולק ל2 חלקים 1- שמשה רבנו ציווה את האומנים שלא יעשו עוד מלאכה ע"ש כוונת קדושה. 2- וממילא "ויכלא העם מהביא".
 • חנוכת המשכן והשראת שכינה
  חנות המשכן זה בהדרגתיות, הקב"ה מלמד את משה להתפלל ואז השכינה שורה על מעשה משה ואח"כ על עם ישראל.
 • מה פשר המכונות שעמדו בחצר המקדש?
  מה רצה שלמה המלך שנראה?
 • ההבדל בין ציווי לביצוע
  ההבדל והפער בין פרשיות תרומה תצווה לפרשיות ויקהל פקודי. איך יכול להיות שישראל חטאו בעגל? פרשת שקלים - להיות חלק מהכלל.
 • רמב''ן על פרשת ויקהל - חלק ב'
  מהו השבח הכפול בכך שהעם תרמו יותר מהצורך? מדוע התורה חוזרת על מעשה המשכן חמש פעמים? מדוע משה רבינו התקשה לקבל את המראות הצובאות אך לא את הכומז שהוא כביכול גנאי גדול יותר?
 • רמב''ן על פרשת ויקהל - חלק א'
  היכן בוני המשכן למדו את החוכמות המיוחדות? מי הזדרז יותר בתרומה למשכן - הנשים או הגברים? מדוע מי שהביא זהב הניף את ידו?
 • בית מדרש ישיבת בית אל.jpg
  שיחת מוצ"ש בשידור חי!
  העברנו כאן בשידור חי את שיחתו של הרב אליעזר מלמד שליט"א לפרשת ויקהל.
 • shutterstock_147625040.jpg
  מעין עולם הבא
  פרשת ויקהל- הסגולה המיוחדת של יום השבת וההתרחקות מן הכעס, עפ"י תורת החסידות.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;