קרי

גודל טקסט

shutterstockתיקון פגם הברית
והיות שבדורנו זה כמעט אין אדם נקי בעוונות הרבים מחטאת נעורים, או טהור מקרי לילה, לכן האיש החפץ חיים בזה ובבא, יעשה התיקון דלהלן, המיוסד ע"י רבותנו האיתנים

ויקישיבה - קרי


ביטוי תלמודי המשמש הצעה לקריאה שונה של הכתוב שעל ידה מיתרצת הקושיה. "קרי ביה" - קרא מקרא זה בצורה אחרת, כאילו היה כתוב בו... . "אל תקרי" - אל תקרא את הכתוב כפי שהוא, אלא באורח שונה. אחת מדרכי הלימוד מן המקראות, שמשמעה: דרישת הפסוק כאילו היה כתוב באופן שונה. לדוגמא: "שומר שבת מחללו" - אל תקרי מחללו, אלא מחול לו. וכן: "וכל בניך למודי ה' ורב שלום בניך" - אל תקרי בניך אלא בוניך. "קרי אנפשיה" - קרא על עצמו את הפסוק. אמר: נתקיימו בי דברי הכתוב... . לדוגמא: רב אידי היה הולך במשך שלושה חודשים לבית המדרש, שוהה בבית המדרש יום אחד בלבד וחוזר לביתו, וקראו לו חכמים: "בר בי רב דחד יומא". קרא רב אידי על עצמו את הפסוק: "שחוק לרעהו אהיה". "קרי עליה" - קרא על פלוני את הפסוק. אמרעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;