ישיבה - בשביל זה יש אינטרנט
צריכים למכור חמץ? היכנסו עכשיו!

קשיא

גודל טקסט

חופשיקשיא: אשר קידשנו על ארבע כוסות?
מדוע אנו לא מברכים לפני שתיית ארבע כוסות בליל הסדר כמו כל מצווה מדרבנן? והתשובות מהקשיא הקודמת

ויקישיבה - קשיא

קשה. ביטוי תלמודי שמשמעו: הקושיה קיימת ולא ניתרצה, הקושיה נשארה ללא תירוץ. במילת "קשיא" אין משום דיחוי לדבריו של החכם אלא רק קביעה של קושי שיש בשיטתו או שבאותה שעה ובאותו משא ומתן בבית המדרש לא מצאו תשובה מתאימה לקושיה. בראשונים מובאת מסורת, שכל מקום שאמרו בגמרא "תיובתא דפלוני תיובתא" - בטלה דעתו של פלוני, אבל במקום שהדיון נגמר ב"קשיא" - לא בטלה הדעה. לעומתם יש שסוברים, כי אין הבדל בין הסיום "תיובתא" לבין הסיום "קשיא", אלא שמשתמשים ב"תיובתא" במקום שהקושיה היא ממשנה או מברייתא, וב"קשיא" במקום שהקושיא היא מדברי אמוראים. "קשיא דפלוני אדפלוני" - קשה משל פלוני על של פלוני, יש סתירה בדברי פלוני כי במקום אחד הוא אומר כך ובמקום אחר הוא אומר ההפך. "קשיין אהדדי" - השמועות או המשניות סותרות זו את זו. "קשו קראי אהדדי וקשיא נמי מתניתין אהדדי" - יש כאן קושיה מכתוב על כתובעוד...
x
 • calender.jpg
  קשיא: המן והילולת משה רבינו
  המן שמח כאשר הפור נפל על יום פטירת משה רבינו- האם זה אומר שמדובר ביום רע? והתשובות מהקשיא הקודמת
 • CCL.jpg
  קשיא: מצוות על תנאי?
  האם אפשר לקיים מצוות על תנאי, ואיך זה מסתדר עם דברי הגמרא? והתשובות שלכם משבוע שעבר
 • fiid.jpg
  קשיא: גזירות הבשר והחלב
  השולחן ערוך פוסק שהאיסור לאכול בשר חיה בחלב הוא איסור מדרבנן, אז כיצד חכמים גזרו עליו גזירה לגזירה? והתשובה מפעם שעברה
 • Food forbidden.png
  קשיא: להוסיף על הצום?
  למה מי שהפסיק לאכול קודם הצום אינו יכול להמשיך לאכול? האם נאמר את אותו הדין גם בשבת? והתשובות שלכם משבוע שעבר
 • 20569.jpg
  קשיא: קטן מוציא את הבית בנר חנוכה?
  האם קטן יכול להוציא את בני הבית בנר חנוכה? והתשובות על הקשיא משבוע שעבר
 • money.jpg
  קשיא: לבזבז כל ממונו על נרות חנוכה?
  איך ייתכן שעל מצוות דאורייתא אסור לאדם לבזבז יותר מחומש בעוד על מצוות חנוכה עליו לבזבז כל כספו? והתשובות שלכם משבוע שעבר
 • Havdala.jpg
  קשיא: אסור לגוי לחלל שבת?
  איך ייתכן שחילול שבת של גוי יהיה חמור יותר מאשר חילול שבת על פיקוח נפש? והתשובות שלכם משבוע שעבר
 • rainy.jpg
  קשיא: להפסיק לבקש גשם?
  מדוע מחכים עם שאילת הגשמים בסוכות מפני עולי הרגלים ולא מפסיקים לבקש מראש בפסח? והתשובה לקשיא הקודמת
 • hammer-719066_1920.jpg
  קשיא: יום כיפור הוא רק לבינונים?
  מדברי הגמרא עולה שהצדיקים והרשעים נגזרים מיד בראש השנה ויום הכיפורים נועד רק לבינונים, אז כיצד נאמר שכולם נידונים ביום הכיפורים? והתשובות שלכם מהקשיא הקודמת
 • handd.jpg
  קשיא: איך חוזרים בתשובה?
  למה הרמב"ם לא כותב את דיני התשובה כמו שהם מופיעים בגמרא? והתשובות שלכם על הקשיא הקודמת
< 321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;