שחיטה

גודל טקסט

shutterstockהאם אשכנזים צריכים להחמיר בבשר חלק?
ספרדים נהגו לאכול רק בשר חלק, האם ראוי שגם אשכנזים יחמירו ויקפידו לאכול רק בשר חלק?

ויקישיבה - שחיטה

שחיטה היא שפיכת הדם מן הצוואר ("ושפך את דמו וכסהו בעפר"), בתלמוד במסכת חולין תחילת פרק שני מבואר שזה מלשון "שח-טהו" כלומר ממקום שהוא שח (מתכופף) "חטהו"- נקה את דמו.
מקורה מהפסוק "וזבחת מבקרך ומצאנך וגו' כאשר ציוויתיך".
בגדר המצווה נחלקו הראשונים לשלוש דעות: @ מצוות עשה. @ לאו הבא מכלל עשה. @ תיקון ללאו, שמפקיע את הלאווים של אבר מן החי בחיים ונבילה במיתה.
וכן חקרו האחרונים האם השחיטה מתירה את הבהמה, או מסלקתעוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;