שמיטה

גודל טקסט

אתר ישיבההאם אדם שעובד את ה' הוא אדם חופשי?
עם ישראל הוא עם של עבדים לקדוש ברוך הוא, מהי אותה עבדות? מה כל כך נורא בלהיות עבד? למה הפסוק בתהילים "אני עבדך בן אמתך פתחת למוסרי" לכאורה סותר את עצמו? הרב איתן מינקוב ב"רגע בפרשה" לפרשת בהר על החופש האמיתי של האדם באמצעות עבודת ה' יתברך.

ויקישיבה - שמיטה


מקורה של שביעית מהפסוקים "כי תבואו אל הארץ אשר אני נותן לכם, ושבתה הארץ שבת לה'. שש שנים תזרע שדך ושש שנים תזמור כרמך, ואספת את תבואתה. ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה', שדך לא תזרע וכרמך לא תזמור. את ספיח קצירך לא תקצור ואת ענבי נזירך לא תבצור, שנת שבתון יהיה לארץ".
מקורו של יובל מהפסוקים "וספרת לך שבע שבתות שנים שבע שנים שבע פעמים, והיו לך ימי שבע שבתות השנים תשע וארבעים שנה וגו'. יובל היא שנת החמישים שנה תהיה לכם, לא תזרעו ולא תקצרו את ספיחיה ולא תבצרו את נזיריה".
באיסור מלאכת הקרקע בשביעית נחלקו האחרונים האם האיסור על האדם, שלאדם אסור לעבוד בקרקע (וכמו איסור מלאכה בשבת), או שהאיסורעוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;