תענית אסתר

גודל טקסט

אביעד הר-טוברימו אותי במחצית השקל
אם התברר שהמקום אליו תרמתי את מחצית השקל אינו קיים - יצאתי ידי חובה?

ויקישיבה - תענית אסתר

תענית אסתר הוא יום צום החל בי"ג באדר. בפוסקים הובאו מספר טעמים למנהג לצום זה וביניהם שהוא זכר לתעניות שהתענתה אסתר לפני שנכנסה אל המלך כדי לבטל את הגזירה, או זכר לתענית שהתענו ישראל בי"ג באדר באותה שנה לפני המלחמה בגויים שקמו להשמידם. דיני היום הוא כשאר הצומות הקלים, אם כי נוהגים להקל בו מעט יותר בשעת הצורך, וכן אין בו נפילת אפיים ואמירת אבינו מלכנו לפי שהוא יום לפני פורים. כאשר י"ג באדר חל בשבת, מקדימים את התענית ליום חמישי, ואין דוחים אותה לראשון כבשאר הצומות, לפי שביום זה חל פורים. עוד...
x
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;