בדיקת חמץ

גודל טקסט

shutterstock'שהחיינו' בבדיקת חמץ
יש עניין לקחת פרי חדש או בגד חדש לבדיקת חמץ ולברך 'שהחיינו', כדי לברך גם על המצווה?

ויקישיבה - בדיקת חמץ

מצווה לבדוק את רשותו מחמץ בליל י"ד בניסן בכל מקום שרגילים להכניס חמץ.
לדוגמא, בודק ע"י נר באוצרות שרגיל להכניס בהם חמץ.
במקור דין בדיקה כשלא ביטל את החמץ נחלקו המפרשים לארבע דעות:
@ חייב מדאורייתא מהפסוק "תשביתו", שפירוש "תשביתו" הוא או ביטול או ביעור, ואם לא ביטלו - מתחייב לבודקו כדי לבערו. @ חייב מדאורייתא מדרשה מיוחדת: "ושמרתם את המצות" - אם לאכילת מצה כבר כתוב "שבעת ימים מצות תאכלו", אלא אם אינו עניין לאכילת מצה תנהו עניין לביעור חמץ, דהיינו שצריך לבודקו. @ חייב מדאורייתאעוד...
x
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;