גמרא בבא קמא

גודל טקסט

אתר ישיבהשיעור כללי - תפיסה בקנס
צפו בשיעורו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א בדין תפיסה בקנס
x
 • הגדרת קרן – כוונה להזיק או משונה
  סקירת הגמרות מהן עולה לכאורה סתירה אם הגדרת קרן היא "משונה" או "כוונתו להזיק". הרמב"ם והתוס' נחלקו אם נחש שהכיש ברשות הרבים חייב, ולכאורה נחלקו מהי הגדרת קרן. יישובו של אבי העזרי את הסוגיות הסותרות. תליית ההגדרה במחלוקת אם חצי נזק הוא קנס או ממון.
 • חצי נזק – קנס או ממון
  מהו שורש מחלוקת האמוראים אם חצי נזק הינו קנס או ממון – מחלוקת במציאות אם שוורים בני שימור או מחלוקת בהגדרתם ההלכתית או שמא ברמת האחריות המוטלת על האדם. הבנת שיטת הרא"ש שלכאורה תולה במחלוקתם את השאלה אם הנזק בכלבא דאכל אמרי נחשב קרן או שן.
 • פחת נבילה וטורח נבילה
  למה בפחת נבילה לא מחייבים את המזיק מטעם "קרנא דתורך קבירא ביה"? תירוץ התוס' והראב"ד. האם פוטרים את המזיק במקרה שהניזק יכול היה למנוע את הנזק. חקירת האפיקי ים אם המזיק חייב רק את ההפרש בין בהמה לנבילה או שחייב הכל והנבילה נחשבת לפירעון. קודם שנודע לניזק – האם הפחת למזיק משום שהנבילה שלו או משום שהפחת נגרם מחמתו?
 • יסוד החיוב בממון המזיק
  חקירת האחרונים אם החיוב מטעם פשיעה בשמירה או מטעם בעלות ואחריות. מדוע המפקיר שורו לאחר שבח פטור? מחלוקת ר' שמעון שקופ והגרש"ז אוירבך. כשלא ידוע אם המזיק פשע – על מי חובת הראיה?
 • מקור האיסור להזיק
  האם יש איסור להזיק או שהתורה רק חייבה לשלם על הנזק? באיזה איסור עובר המזיק? הראשונים והאחרונים חיפשו מקורות שונים לכך.
 • המציל עצמו בממון חברו
  מתוך ישיבת בית הזמנים המקוונת של אירגון "עיתים לתורה".
 • חיוב בדיני אדם ובדיני שמיים - בבא קמא נ"ה
  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.
 • מציל עצמו בממןן חברו - בבא קמא ס'
  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.
 • לא תחמוד- חמסן ושיווק אגרסיבי - בבא קמא ס"ב
  מתוך יום העיון של החמ"ד ואיגוד ישיבות ההסדר והישיבות הגבוהות לקראת חג השבועות תש"פ.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;