פסח

גודל טקסט

פסח
פסח באתר ישיבה
זמנים ל חג הפסח
סוף זמן אכילת חמץסוף זמן אכילת חמץ לגרי"מ אליהו זצ"לסוף זמן ביעור חמץסוף זמן ביעור חמץ לגרי"מ אליהו זצ"לכניסת החגצאת החגצאת החג ר"ת
חג הפסח יחול ביום שלישי, ט"ו בניסן 23/04/2024
חול המועד פסח בישראל יחול מיום רביעי, ט"ז בניסן 24/04/2024 ועד יום ראשון, כ' בניסן 28/04/2024


זמנים נוספים לחג הפסח
רשימת תרופות כשרות לפסח תש"פ (כולל מזון תינוקות וויטמינים)
זמנים מלאים לחג הפסח

ויקישיבה - פסח


פסח הוא חג הנחגג בעם ישראל במשך שבעה ימים מט"ו עד כ"א בניסן, לזכר יציאת מצרים, שאירעה בט"ו בניסן. יומו הראשון ויומו האחרון הינם ימים טובים וביניהם ימי חול המועד.
בחג הפסח ישנן כמה מצוות: אסור לאכול חמץ ואסור אף שימצא חמץ אצל יהודי; חובה לאכול מצה בלילה הראשון; יש להקריב קרבן פסח בבית המקדשולאכלו בליל הסדר; יש לספר ביציאת מצרים; ביומו השני (ט"ז בניסן) יש להביא את קרבן העומר).
ע"פ המסורת, בכ"א בניסן - שביעי של פסח - התרחשה קריעת ים סוף.
עוד...
x
 • עניין קרבן פסח
  קרבן פסח מיוחד בכך שנצרכת בו כוונה חיובית לשם המצוה, מה שאין כן בקרבנות אחרים - בהם מספיק שלא יתכוון כוונה פסולה. כל פרטי הלכות קרבן הפסח מבטא אחדות, את השימוש בכל חלקי העולם לעבודת ד' ולגילוי שמו בעולם. ו.
 • הגדרת מצה
  מהתבוננות במקורות וברבותינו הראשונים עולה, שהגדרת המצה אינה רק 'לא חמץ', אלא במובן מסוים המצה חייבת להיות בעלת פוטנציאל של חימוץ - שנמנע. יש בכך מספר דרכים, ולהם משמעות רעיונית המשליכה על עבודתנו וחיינו.
 • מצוות אכילת מצה
  שני גדרים באכילת מצה: 'בערב תאכלו מצות' - שהיא מצת מצוה, ו'על מצות ומרורים יאכלוהו' - שהיא מצה הנאכלת עם הפסח. לגדרים אלו השלכות ונפקא מינות. ההגדה אין עניינה סיפור גרידא, אלא הודאה. אליהו הנביא - משיב לב אבות על בנים.
 • מצרים כמעצמה וכתרבות
  ליציאת מצרים יש רובד עמוק יותר, של יציאה מטומאה לטהרה. טומאת מצרים היתה ירודה ונמוכה מאוד, והתבטאה בעיקר בעריות, והגאולה היתה על ידי הצדיקים שאמרו באומץ את שראוי לומר, והובילו את העם לטהרה, לתיקון המילה.
 • מצוות ליל הסדר
  הלכות רבות בליל הסדר, שיעור זה עוסק בהתכוננות לליל הסדר, במצות הקידוש, בשיעור ארבע הכוסות ובמשמעויותיהן האמוניות, בצורת ההסבה ובשיעור מצוות מצה.
 • מצות סיפור יציאת מצריים
  בליל הסדר גדר הסיפור אינו רק פעולה פנימית אלא ה'להראות את עצמו' כחלק מההגדה. בכל מקום וזמן בו אנו נמצאים בלילה זה, יש להתחבר לסיפור ההגדה, ולהמחיש ולראות את הגודל שלה וכיצד היא מתבטאת היום. ואותנו הוציא משם!
 • הכנה לפסח
  עשרת הימים הראשונים של ניסן מקבילים לעשרת ימי תשובה. עשרה ימי עבודה והתקדמות לחירות אמיתית מהמצרים ושיעבוד לד'. בהגדה אנו מבטאים את כך שאנו בדורנו שייכים לתהליך של גאולה, שהתחיל מלחם העוני שבמצרים, וממשיך עד אלינו.
 • אמירת הלל בליל הסדר וביום העצמאות
  מדוע לא מברכים על ההלל בליל הסדר? מספר יישובים נאמרו בעניין. רב האי גאון הסביר שההלל שבפסח עניינו שירה, הנובעת בספונטניות ומהכרה פנימית שאנו עבדי ד'. הברכה, מבטאת שהמעשה הוא רק לשם קיום המצוה, וכל מצוה שאין בה ברכה - זה מחמת שיש בה תוכן שמעבר לקיום, תוכן של מוסר וחיבור טבעי.
 • האיסור לשוב למצרים
  ישנו איסור לשכון בארץ מצרים, וחרף כך, מאות שנים שכנה קהילה יהודית במצרים. תירוצים שונים נאמרו ליישב את קיומה של קהילה זאת, וגם הראי"ה קוק התייחס לכך. בתשובתו זו ההלכתית משתקפת גם משנתו ההגותית, וכדרכו הגדולה והעמוקה של מרן הרב זצ"ל.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;