פרשת בהר

גודל טקסט

ישיבהשיחת מוצ"ש בשידור חי!
מיד במוצאי השבת נעביר כאן בשידור חי את שיחתו של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א לפרשת בהר - בחוקותי.

ויקישיבה - פרשת בהר

פרשת בהר היא הפרשה התשיעית בחומש ויקרא. הפרשה פותחת בדיני שמיטה ויובלות, ולאחר מכן מפרטת את דיני מכירת בית בשדה אחוזה וכן בבתי ערי חומה. בסוף הפרשה מובאים דיני עבדים ובהם דיני עבד עברי ושחרורו, דיני עבד כנעני ודין יהודי הנמכר לגוי. בפסוקים החותמים את הפרשה מובאים דינים נוספים העוסקים באיסור עבודה זרה, שמירת שבת ומורא מקדש. חלק מן השנים הפרשה נקראת יחד עם פרשת בחוקותי.
עוד...
x
 • הביטחון בה' והשפע האלוקי
  האדם צריך לדעת שהכל מגיע מה', ואף שנדרש מהאדם להתאמץ ולפעול כפי יכולתו, ביטחון בה' יביא לו ברכה. "אשרי אדם מפחד תמיד" בדברי תורה, בעבודת ה' המוטלת עליו. האדם צריך תמיד להשתדל ככל יכולתו. אך בדברים שאינם תלויים באדם, עליו לבטוח בה'.
 • העמק דבר פרשת בהר- בחוקותי חלק ב'
  חידוש הנצי"ב שהשכר על שמירת המצוות הנו טבעי ולא כגמול, השכר והעונש אינן יוצאים מהקב"ה אלא הנם תוצאות מעשי האדם! תשובה הנה כרפואה ולא מחילה על העבירות. יהודי שמקיים את המצוות מקבל שכר גם על כך שמקיים את העולם מלבד על קיום עצם המצווה לעומת גוי שמקיים שכר על קיום המצווה בלבד. הסברו של הנצי"ב כיצד כ"ז קשור לפרשת בחוקותי?
 • העמק דבר פרשת בהר- בחוקותי חלק א'
  באורו של הנצי"ב למילים חוקות ומשפטים, ושמירה ועשייה כאשר החוקים כתובים בתחילת הפסוק. שאלת הנצי"ב מדוע התורה טרחה להזכיר באופן מיוחד את שמירת התורה בתוך פרשת השמיטה והיובל? ותשובתו. הסבר הנצי"ב לשאלה "מה נאכל בשנת השמיטה? חידושו של הנצי"ב שהסבר הפסוק "וכי תאמרו בשנה ה7 מה נאכל בשנה השמינית הן לא נזרע ב7 וא"כ לא נאסןף בשנה ה8?
 • אהבת הקב"ה לישראל
  הפסוק אומר "ולא תגעל נפשי אתכם" אפ' כשלא ראויים הקב"ה לא יגעל את עמ"י. אדם שמתקרב לקב"ה , הקב"ה שוכן בתוכו, גילוי הקב"ה בעולם היא תוצאה של הכלים שהאדם מכין.
 • השפעת התורה
  *כל אחד מחמשת החומשים נקרא אור. *"אם בחוקותי תלכו" - שתהיו עמלים בתורה. *כשאנשי הקודש בעם ישראל עמלים בתורה עוד ועוד- זה משפיע על כל העם. *במלחמת ששת הימים נעש קידוש ה' גדול, ואחד שוגג ואחד מזיד בקידוש ה'.
 • מהות מצוות השמיטה
  מבטו העמוק של מרן הרב זצ''ל על מצוות השמיטה, דברי ה"משך חכמה" לפרשת בהר, מידת הביטחון בה'.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;