פרשת וארא

גודל טקסט

אריה מינקובשיחת מוצ"ש לפרשת וארא | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
שיחת מוצ"ש לפרשת וארא מפי ראש ישיבת בית אל הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א בשידור חי מבית המדרש של ישיבת בית אל

ויקישיבה - פרשת וארא

פרשת וארא היא הפרשה השנייה של ספר שמות . היא קרויה לפי תחילת הפסוק השני של הפרשה:"וָאֵרָא אֶל-אַבְרָהָם אֶל-יִצְחָק וְאֶל-יַעֲקֹב בְּאֵל שַׁדָּי וּשְׁמִי ה' לֹא נוֹדַעְתִּי לָהֶם".
תחילת הפרשה בשובו של משה רבינו ממדיין כמו שמובא במדרש רבה:"ויצאו נוגשי העם ושוטריו (סוף פרשת שמות כיון שגזר כן הלך משה למדין ועשה ששה חדשים ואהרן היה יושב במצרים, ואותה שעה החזיר משה אשתו ובניו (במדין) {קישור} .
בהמשכה משה רבינו ואהרון הכהן מתבשרים על הגאולה לישראל, בהתאם לברית של עם ישראל עם האבות - לפי רש"י * לאברהם אבינו בפרשת ברית המילה נאמר: אני אל שדי וגו'. ונתתי לך ולזרעך אחריך את ארץ מגוריך. * ליצחק אבינו: כ"ו,עוד...
x
 • מכות מצרים לימוד שיעור אמונה למצרים
  מעשה אבות סימן לבנים כמו לאבות לכל אחד יש כח רע נגדי שצריך לנצח ולברור את הקדושה ממנו ועמ"י של אותו הדור עשו כך במצריים. חלוקת המכות דרגות בהאמונה בה'. נס הוא גילוי של הטבע ולכן עשה משה מופתים שחלקם יכלו גם המצרים לעשות. 3 פירושים על הכוס החמישי בהגדה.
 • עשרת המכות סוללות דרך
  הרב ינון גרוסברג במסר של פרשת וארא וחודש שבט הבא עלינו לטובה ולברכה בסדרת "רגע בפרשה" מבית אתר ישיבה.
 • רבנו בחיי לפרשת וארא
  על אופן התגלות ה' לאבות האומה, על לשונות הגאולה והשפעת חטא העגל עליהן, על הציווי המיוחד שה' ציווה את משה ואהרן כלפי בני ישראל וכלפי פרעה מלך מצרים, ועוד.
 • הופעת ה' בגאולת מצרים
  הקב"ה הופיע אל האבות דרך הטבע, ואילו אל משה הוא הופיע דרך ניסים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על בטחון בה', וכן על מסירות נפש מהצפרדעים שקפצו לתנורים | מגאולת מצרים ניתן ללמוד על גאולת האדם הפרטי מהיצר הרע והכוחות ששולטים בו.
 • העמק דבר פרשת וארא חלק ב'
  ביאור הנצי"ב ל4 לשונות גאולה שהן היו 4 שלבים הגאלת עמ"י. 1. במכת ערוב (והוצאתי) 2. במכת ברד(והצלתי)עמ"י הפסיקו לעבוד לחלוטין, 3. במכת בכורות ו4. במתן תורה. מדוע דווקא 4 כוסות ולא בשר או פת ? (שאלת ה"מרדכי") מדוע התורה הזכירה כאן רק "בזרוע נטויה ולא גם ב"יד חזקה" ביאור המדרש בשלח, כוס החמישית כנגד" וידעתם כי אני ה" ולכן הנה רק רשות מכיוון שלא כל עמ"י זוכה למדרגה הזו. חידוש הנצי"ב למילים בהגדת פסח" וכל המרבה לספר בייאת מצרים הרי"ז משובח" שאם אדם מרבה לספר ביציאת מצריים זה מראה על כך שהאדם הזה משובח.
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;