פרשת מטות

גודל טקסט

אריה מינקובשיחת מוצאי שבת פרשת מטות
שיחת השבועית של הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א פרשת מטות

ויקישיבה - פרשת מטות

פרשת מטות היא הפרשה התשיעית בחומש במדבר. הפרשה פותחת בדיני נדרים ודרך הפרתם, ולאחריה מופיעה מלחמת מדין כהמשך למתואר בפרשיות הקודמות. בסוף הפרשה מובאת בקשתם של בני גד ובני ראובן להישאר בעבר הירדן המזרחי, והתחייבותם לבוא חלוצים למלחמה בכיבוש ארץ כנען.
עוד...
x
 • מצוות ירושת ארץ ישראל
  חמישה פעמים "אור" כנגד חמשת חומשי התורה. "שבקיה רבי עקיבא לחסידותיה" - האם לדור המדבר יש חלק לעולם הבא?. הגעלת כלי מדיין - המדרגה הרוחנית הגבוהה שבה נמצאים במלחמת מצווה. מהי הגדרתה של מצוות ירושת ארץ ישראל?. החיסרון שאנו חווים בשלושת השבועות.
 • העמק דבר פרשת מטות - מסעי
  מהו ההבדל בין מקנה בני ראובן למקנה בני גד? להיכן באו בני ראובן וגד? חידושו של הנצי"ב שבני גד וראובן בקשו שתי בקשות ורק אחת מהם התמששה בפועל. תשובת משה רבנו לבני גד וראובן משני צדדים א: זו עוולה כנגד בנ"י שיצטרכו לכבוש את א"י ואתם תהיו פטורים מכך. ב: הנכם מכניסים מורך בלבבות בנ"י שיחשבו שהסיבה האמיתית שאינכם חפצים להכנס לארץ הנה מכיון שאינכם חפצים בהשגחת ד' עליכם באופן מיוחד! ההבדל בתאור הסיפור בין פרשת שלח לבין פרשתנו , שכאן משה רבנו סיפר לפי האמת. הסברו של הנצי"ב לביטוי "מלאו אחרי ד' " ובמה שונה מן הביטוי "כי לא מלאו אחרי" ע"פ מדרש רבה בפרשת ויחי. חידושו של הנצי"ב שהיו שתי שבועות של ד' ית' בחטא המרגלים ומשה חשש רק מפני השנייה.
 • כוחו של הדיבור
  הדבור כחו חזק, ועל כן התרת הנדרים מוגבלת. הנדרים מותרים ע"י פתח או חרטה, ומדרכים אלו ניתן ללמוד על מדרגות תשובה. מפרשיית הכשרת כלים אנו למדים שהאיסורים והטומאות אינם בעייתיים כאשר נמצאים במדרגה גבוהה או בצבור.
 • נחנו נעבור חלוצים לפני ה'
  מה המשמעות של הזכרת שם ה' בתוך המלחמה?
 • רמב''ן על פרשת מטות - חלק ב'
  מדוע עם ישראל לקחו מכס מהשלל? למה הוקדמו בני גד לבני ראובן? מדוע הצטרפו גם חצי שבט המנשה לבני גד ובני ראובן? מה הן "ערים מוסבות שם"? (השיעור מתחיל בפרק ל"א, פסוק כ"ג, לקראת סוף הקטע)
 • רמב''ן על פרשת מטות - חלק א'
  מי הם ראשי המטות? מה בין נדר לשבועה? האם ניתן לטבול באש? כיצד מגעילים כלים?
 • כיסופים לבית המקדש
  *צריך לכוון אדם את עצמו בתפילה לכיוון בית המקדש ובית קודשי הקדשים ולראות בעיניו את בית המקדש של מעלה, ולראות את עצמו כאילו הוא נמצא ומתפלל בקודש הקדשים מול הארון ושכינה כנגדו. ויתקיים בו "והנה ה' ניצב עליו" כמו שהיה ליעקב, אף שבימיו המקדש של מטה לא היה בנוי .
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;