פרשת משפטים

גודל טקסט

בינגפרשת משפטים
רגע בפרשה- פרשת משפטים, ושיעור לפרשת שבוע מפי הרב חיים בן שושן.

ויקישיבה - פרשת משפטים

פרשת משפטים היא הפרשה השישית בספר שמות. הפרשה עוסקת בעיקר בדיני ממונות ודינים נוספים, שמהוים מקור למסכתות רבות בסדר נזיקין. בסוף הפרשה מופיע מעמד כריתת ברית בין האלוקים לעם ישראל ו"ראיית" האלוקים.
בפרשת השבוע מובאות 53 מצוות מתוך תרי"ג מצוות. לפי ברוך הלפרין בספר מצוות השם : מצוות לא תעשה - ל' ומצוות עשה כ"ג.

עוד...
x
 • הברית וקבלת המצוות ע"י עם ישראל
  ויקח את ספר הברית וייקרא באזני העם, מתי זה קרה? מחלוקת רש"י ורמב"ן הסבר נעשה ונשמע מה עניין הברית? קבלת המצוות ע"י עם ישראל, תוקף חיוב המצוות נובע מקבלת עם ישראל.
 • משפטי ה' אמת
  שמירה על ממון הזולת מתוך אכפתיות היא חסידות ממש. הלוואה מבטאת את האחדות שבעולם, ועל כן הריבית חמורה עד כדי שדומה לעבודה זרה. האמת אחת ואחדותית, לעומת השקר - שכל עניינו פירוד ופיזור, ואין לו קיום. כששמע עם ישראל כמה שמח הקב"ה בקיום שלהם את המצוות - מיד אמר 'נעשה!'.
 • רבנו בחיי פרשת משפטים חלק ב'
  המשך דברי המדרש מאתמול : "התורה דינין מלפניה ודינין מאחריה, בנתינת עשרת הדברות לישראל ניתן להם הכל. בזמן שהדין נעשה למטה אין דין למעלה". "אשר תשים לפניהם" תשים מלשון סם ללמדנו שאם זכה האדם התורה שלמד נהפכת לו לסם חיים ואם לא זכה אז ההפך ח"ו. "כי תקנה עבד עברי" הסברו של רבנו בחיי מדוע התורה פותחת את הדינין דווקא בדינו של עבד עברי.
 • השלבים בבניית עבודת ה'
  מפרשת משפטים ניתן ללמוד מסדר הפסוקים את השלבים בעבודת ה'.
 • השלמת התמונה
  מעבר מהמעמד החד פעמי, הנשגב והרוחני אל המציאות המעשית היומיומית, מהכלל אל הפרט. הרב ינון גרוסברג ברגע בפרשה לפרשת משפטים מבית אתר ישיבה.
 • רבנו בחיי פרשת משפטים חלק א'
  הכרת פנים במשפט אינה טובה. שלמה המלך בספר משלי הוסיף ע"ג איסור התורה שמי שנושא פנים במשפט ומעוות את הדין, העם שונא אותו. המשפט מביא שלום לעולם, וכן ת"ח מביאים שלום לעולם ומפאת כך המשפט נמסר לידי החכמים. אדם שהולך לדון בערכאות של גויים, הנו גוזל ומיקר שם ע"ז. הגזל וחילול ד' הנם עבירות יותר חמורות מן רציחה. דברי המדרש שכ"מ שנא' אלה פסל את הראשונים וכ"מ שנא' ואלה מוסיף על הראשונים.
 • בית מדרש שיחה.JPG
  שיחת מוצ"ש לפרשת משפטים | הרה"ג זלמן ברוך מלמד שליט"א
  שיחת מוצ"ש לפרשת משפטים מפי ראש ישיבת בית אל הרב זלמן ברוך מלמד שליט"א בשידור חי מבית המדרש של ישיבת בית אל
< 54321 >
את המידע הדפסתי באמצעות אתר yeshiva.org.il
;