"יוד" של הקשר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

ראה ערך קשרי תפילין.

קשר בצורת "יוד", הנמצא בקצה רצועת התפילין של יד.

ברצועת התפילין של יד יש שני קשרים: בקצה הרצועה יש קשר בצורת "יוד", ולידו יש קשר, שממנו יוצאת לולאה. "יוד" זאת נקראת "יוד של הקשר", כלומר, ה"יוד" הנמצאת ליד הקשר. יוד של הקשר צריכה להיות צמודה לבית של התפילין של יד[1]

- "יש להזהר שלא תזוז יו"ד של הקשר מהתפילה" (שולחן ערוך סימן כז סעיף ב). המניחים תפילין לפי נוסח אשכנז (לפי נוסח זה מסובבים את רצועת התפילין על היד כלפי פנים), צריכים לשים לב במיוחד שלא תזוז היוד של הקשר מהבית, כי על ידי קשירת הרצועה סביב היד הם מושכים את היוד של הקשר מהבית והלאה. גם כאשר התפילין נמצאות בשקית שלהן, ולא מקיימים בהן באותה שעה מצות הנחת תפילין, ראוי שקשר היו"ד יהיה צמוד לבית. ה"יוד" היא האות האחרונה משם ש - ד - י שיש בתפילין[2].

הערות שוליים[edit]

  1. . הזוהר הקדוש (פרשת פנחס) מחמיר מאוד בענין זה: "יו"ד דא איצטריך דלא יעדי כלל מגו התפילה דיד, ולא יעביד פירודא וכו', ומאן דרחיק לה מאתר דא רחיק מעידונא דעלמא דאתי". (תרגום: יו"ד זו צריך שלא תזוז מהתפילין של יד, שלא יעשה פירוד (ח"ו למעלה), ומי שמרחיק אותה ממקום זה הוא רחוק מהעידון בעולם הבא).
  2. . שלש אותיות נראות בתפילין: אות שי"ן (ש) על דפנות הבתים של ראש; אות דלי"ת (ד) בקשר של ראש; אות יו"ד (י) ב"יוד" של הקשר. צירוף שלש האותיות הוא שם "ש-ד-י", שהוא אחד משמותיו של הקב"ה.