אבי עזרי (השני)

From ויקישיבה
(Redirected from אבי עזרי)
Jump to navigation Jump to search

אבי עזרי הוא שמו של ספר חדושי הלכה לפי סדר הלכות הרמב"ם, שחיברו רבי אלעזר מנחם מן שך. יש לו מעמד בעולם הישיבות כאחד מספרי היסוד הלמדניים ביותר, ובפרט ללומדים בשיטת בריסק.

הספר הראשון על סדרי נשים וקדושה שברמב"ם, נדפס בירושלים שנת ה'תש"ח בהסכמת דודו של המחבר, רבי איסר זלמן מלצר. מסופר כי המחבר נתקל בקשיים מרובים בהדפסת הספר, עקב המצב הבטחוני בירושלים של אותו הזמן (טרום קום המדינה), ואז ציידו הרב מלצר במכתב מיוחד לשלטונות המנדט הבריטי, שיקציבו נייר להדפסת הספר שהוא חשוב מאד לכל העולם התורני.

הספר השני על סדרי נזיקין, קנין, משפטים ושופטים, נדפס בשנת ה'תשט"ז, בהסכמתו הנלהבת של רבי יצחק זאב סולובייצ'יק הרב מבריסק. לאחר מכן נוספו עוד שני כרכים, האחד על סדרי מדע אהבה וזמנים, והאחר על הפלאה, זרעים, טהרה עבודה וקרבנות.

לאחר שהשלים הרב שך את הוצאת הספר, הדפיס עוד מחידושיו בארבעה מהדורות נוספות שיצאו לאור בכרכים נפרדים על כל סדר הרמב"ם. בשנת ה'תשנ"ב אוחדו כל המהדורות השונות ונדפסו במהדורה אחת בארבעה כרכים גדולים.

ספר אבי עזרי (הראשון)[edit]

חיברו רבי אליעזר בן רבי יואל הלוי הראבי"ה.