אדני השדה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אדני השדה

ממוצע בין הצומח והחי - ר' כתבי האדמו"ר האמצעי (תורת חיים, בראשית ח"א, פר' בראשית, עה"פ וייצר ה' אלקים, אות לב, דף כד, ב)[1].

מומצע בין החי והמדבר - ר' כתבי האדמו"ר מוהר"ש מחב"ד (תורת שמואל, תרלא, ח"א מאמר "כל הנחלים הולכים", עמ' שיב[2], ד"ה ועניין הממוצע)


ר' תבנית:הידעת?/כ"ג חשוון ה'תשס"ט

הערות שוליים