און בן פלת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

און בן פלת היה אחד ממנהיגי עדתו של קרח, שקראה תיגר על משה רבנו במהלך ארבעים השנה שהיו ישראל במדבר.

המחלוקת עם משה[edit]

קרח, בן דודו של משה, אסף מאתים חמשים אנשים ממנהיגי העם, וביניהם האחים דתן ואבירם בני אליאב ואון בן פלת - שלשתם משבט ראובן, וע"פ הפרשנים רוב האנשים היו ממטה ראובן. ע"פ רש"י, הצטרפו בני ראובן כי היו שכנים לקהת, ששכן בדרום, "אוי לרשע אוי לשכנו". ראב"ע מסביר, שהיתה להם סיבה ספציפית: כיון שראובן היה צריך להיות המנהיג, ושבט לוי תפס את הכהונה וההנהגה, ומשה מינה לעוזרו דווקא את יהושע, שהיה מצאצאי יוסף.

משה הזמין את האנשים למבחן: הם יקחו מחתות, ויבואו למחרת בבוקר להקטיר קטורת במשכן - ואז יראה ה' במי הוא בחר להיות כהן. כששלח משה לקרוא לדתן ואבירם, כדי שישמיעו את טענותיהם, הם סירבו לבוא, והאשימו את משה שהוא מנסה להשתרר על כל בני ישראל, לאחר שרימה אותם ואמר להם שהוא מביא אותם לארץ זבת חלב ודבש, ולא הביא.

למחרת, נאספה עדת קרח במשכן כדי להקטיר קטורת. משה הלך אל אהליהם של דתן ואבירם, ביחד עם זקני ישראל, בעוד אהרן נותר עם עדת קרח. משה הורה לכל הנוכחים להתרחק מדתן ואבירם ואהליהם, ולא לגעת בשום דבר ששייך להם, כדי שלא ימותו ביחד איתם. בינתיים, יצאו דתן ואבירם ומשפחותיהם, ונעמדו בפתח האוהל. משה הכריז, שההוכחה לכך שהוא לא המציא מלבו את כל דבריו, אלא אמר את כולם בשליחות ה', היא שדתן ואבירם לא ימותו ככל האדם, אלא יבלעו באדמה. מיד כשסיים משה לדבר נפתחה האדמה, ובלעה את דתן ואבירם, על רכושם, נשיהם וטפם, ואת כל רכושו ומשפחתו של קרח מלבד בניו.

חלקו של און בן פלת[edit]

און בן פלת מוזכר בתחילת הסיפור, במחלוקת על משה, אבל הוא לא מוזכר לא בין הבלועים באדמה ולא בין השרופים באש. בגמרא מוסבר, שאשתו של און בן פלת הצילה אותו: היא אמרה לו, שבשבילו לא משנה מי יהיה המנהיג, הרי הוא בכל מקרה לא ינהיג - "אם משה רב אתה תלמיד, ואם קרח רב אתה תלמיד", ועל פי המדרש, "אם אהרן כהן גדול אתה תלמיד, ואם קרח כהן גדול אתה תלמיד".

און השיב שהוא נשבע להם שיבוא עמם, כי היה איתם בעצה אחת, ואשתו אמרה לו שהיא תציל אותו, והשקתה אותו יין עד שנרדם. לאחר שנרדם, פרעה את ראשה, וישבה בפתח האוהל, והאנשים שבאו לקרוא לו לבוא איתם להקטיר קטורת, התביישו להכנס והלכו משם. עד שהתעורר און, כבר מתו כל עדת קרח.

דמותו של און בן פלת[edit]

בגמרא נדרש שמו ושם אבותיו: "און - שישב באנינות [ע"פ רש"י, שעשה תשובה], פלת - שנעשו לו פלאות, בן ראובן - בן שראה והבין.

על פי הגמרא, נראה שאון חיפש שררה, ולא כהונה (בדומה לדתן ואבירם), ולכן אומרת לו אשתו שבשררה הוא בכל מקרה לא יזכה - וע"פ המדרש הוא היה צריך להיות ממקריבי הקטורת, ורצה להיות כהן.

בגמרא דורשים את הפסוק (משלי יד, א) "חכמת נשים בנתה ביתה", על אשתו של און בן פלת.