אורות התשובה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אורות התשובה הוא ספרו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק העוסק בענייני "התשובה והדרכתה בחיי הפרט והכלל". נערך על ידי בנו הרב צבי יהודה הכהן קוק. יצא לאור לראשונה בתרפ"ה.

הספר[edit]

שלושת הפרקים הראשונים של הספר נכתבו כסדרם על ידי הרב ביפו. מכאן והלאה אלו ליקוטים של הרצי"ה מדברים שכתב הרב מתקופת יפו ועד שנת תרפ"ד. הספר יצא לאור בשנת תרפ"ה כשהיה הרב בשליחות באמריקה. בהתחלה הייתה מחשבה לקוראו 'אגרת התשובה' אך השם 'אורות התשובה' הלם יותר את תוכנו של הספר. בהקדמה למהדורה השניה כותב הרצי"ה: "תדיר היה מעורר ומבקש כמה פעמים – ובייחוד לבני הישיבה הקדושה – שילמדו את הספר הקדוש הזה וגם הוא בעצמו היה לומד אותו, ובייחוד בימים הקבועים להתעוררות ודרישת התשובה להשם יתברך". הרב פנחס המבורגר, תלמיד הרב, שמע ממנו: "על אורות התשובה עבדתי הרבה. מי שיסתכל בו כהוגן ימצא אור על כל מילה ומילה". במוצאי יום הכיפורים התרצ"ד אמר הרב: "את אורות התשובה צריכים ללמוד בלי גבול".

הספר יצא במהדורות נוספות על ידי הרב חיים דרוקמן בהוצאת ישיבת אור עציון עם הוספות.

תוכן הספר[edit]

בספרו מלמד הרב כיצד התשובה נעימה, מגביהה ומרוממת את האדם, לא משפילתו ומדכאתו. הרב שופך אור חדש על התשובה ומחדש לנו שכל חיינו הינם תשובה אחת גדולה וכן חיי האומה.

בפתיחה לספר מדבר הרב אודות הצורך לדבר על התשובה.

פרק א – תשובה טבעית, אמונית שכלית.

פרק ב – תשובה פתאומית ותשובה הדרגתית.

פרק ג – תשובה פרטית מפורטת ותשובה סתמית כללית.

פרק ד – התשובה הפרטית היחידית והתשובה הכללית הציבורית העולמית, בעולם ובכנסת ישראל.

פרק ה – מכאובי החטא וייסורי התשובה ומרפא הארתה.

פרק ו - מציאותה ופעולתה הפנימית של התשובה בעמקי גנזי האדם והעולם וכנסת ישראל.

פרק ז - ערכם של הרהורי תשובה, ציורה ומחשבתה.

פרק ח - מכאובי החטא ויסורי התשובה ומרפא הארתה.

פרק ט – ערך הרצון המתגלה על ידי התשובה.

פרק י – הכרחיות התשובה והתורה זה לזה בכללותן ובמעלותיהן העליונות.

פרק יא – מקורות התשובה בכללות ההזיה וברוחניותה העליונה.

פרק יב – השפעת התשובה על מהלכי הרוח החיים והמעשה בכלל.

פרק יג – ארחות תשובה רוחניות ומעשיות.

פרק יד – נתיבות תשובה פרטיות.

פרק טו – יסודות התשובה לפרט ולכלל.

פרק טז – שרשי התשובה ופנמיותה.

פרק יז – ההתגלות הגדולה של התשובה בחיי ישראל ובתחיתו בארצנו.

על הספר[edit]

מאמרים וחיבורים על התשובה במשנת הרב קוק[edit]

  • הרב שמעון סטרליץ, "התשובה לאור הסתכלותו של רבנו". נדפסה במהדורת אור עציון.
  • הרב שאול ישראלי, "התשובה – חזון חייו של מרן הרב זצ"ל" בקובץ "שיטתו של הרב במחשבת היהדות".
  • הרב חיים ישעיהו הדרי, "על התשובה במשנתו של הראי"ה", ירושלים תשט"ו.
  • פרופ' חיים ליפשיץ, על שירת התשובה של הרב, בתוך הספר "רואה האורות".

קישורים חיצוניים[edit]

שיעורים בספר