איל נזיר

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איל נזיר זה קרבן שלמים שהנזיר מביא ביום מלאת ימי נזרו, נוסף על קרבן חטאת וקרבן עולה.

ביום שנגמרה נזירותו של הנזיר, הריהו חייב להביא שלשה קרבנות: כבשה לחטאת, כבש לעולה ואיל לשלמים - הנקרא "איל נזיר".

יחד עם האיל לשלמים מביא הנזיר ששה עשרונים ושני שלישי עשרון סולת, ואופה מהם עשר חלות מצות ועשרה רקיקי מצות.

אין שוחטים את האיל לשלמים אלא לאחר שחיטת החטאת והעולה.