אין אדם עושה קנוניא על הקדש

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין דרכו של אדם להוציא מן ההקדש בערמה דבר שהקדיש.


כתוצאה מכך: חולה הנוטה למות שהקדיש את כל נכסיו, ולאחר מכן אמר: "מנה לפלוני בידי", והיה לפלוני שטר מקויים - נאמן, ואינו צריך שבועה ככל הגובה מנכסים משועבדים ומהקדש, ואין חוששים שמא עשה קנוניא עם אותו פלוני ויחלקו ביניהם את הכסף שיוציא מן ההקדש, לפי ש"אין אדם עושה קנוניא על הקדש".


במה דברים אמורים, בחולה הנוטה למות, אבל אדם בריא שהקדיש את נכסיו, ולאחר מכן אמר: "מנה לפלוני בידי", אפילו אם יש בידו של אותו פלוני שטר מקויים, אינו גובה אלא בשבועה, שחוששים שמא עשו קנוניא על ההקדש.