אין הגונב אחר הגנב משלם תשלומי כפל

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

הגונב מן הגנב דבר גנוב, אינו משלם עליו תשלומי כפל לא לבעלים ולא לגנב הראשון, שנאמר (שמות כ"ב, ו'): "וגונב מבית האיש, אם ימצא הגנב ישלם שנים", ודרשו: "מבית האיש" ולא מבית הגנב. ואף על פי שהחפץ הוא של הבעלים, הואיל ולא גנבו מרשותו, אינו משלם לו כפל; ולגנב הראשון אינו משלם, שהרי החפץ אינו שלו; ואפילו נתייאשו הבעלים, לא קנה הגנב את החפץ הגנוב, שכן יאוש בלבד אינו עושה קניין אלא אם כן יצטרף עמו שינוי רשות, ושינוי רשות אין כאן, שלא נקרא שינוי רשות אלא אם כן מכרו או נתנו לאחר.