אין ישיבה בעזרה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לשבת במקדש במקומות שנתקדשו בקדושת עזרה. "אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד"[1].לא נאסרה הישיבה בעזרה אלא מעזרת ישראל ולפנים, אבל מעזרת ישראל ולחוץ, כלומר בעזרת נשים ובהר הבית, שלא נתקדשו בקדושת עזרה, הישיבה מותרת. ואפילו חלל שער ניקנור העולה מעזרת נשים לעזרת ישראל, לא נתקדש, ומותר לשבת שם.יש אומרים שאיסור זה הוא בכלל מורא מקדש, הנלמד מן הפסוק (ויקרא יט, ל): "ומקדשי תיראו"; ויש למדים איסור זה ממה שנאמר (דברים יח, ה): "לעמוד לשרת", וכן: "העומדים שם לפני ה'" (שם ז); ויש אומרים שאיסור זה הוא "הלכה למשה מסיני"; ויש מי שאומר שכל איסור זה אינו אלא מדרבנן.

הערות שוליים[edit]

  1. בירושלמי (יומא פ"ג ה"ב) יש מי שחולק וסובר שאף למלכי בית דוד אין ישיבה בעזרה.