אין כפרה למתים

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין כפרה למתים[1] פירושו שאין מתכפר למתים על ידי קרבן. חטאת שהפרישוה בעליה על חטאתם ומתו, אין מקריבין אותה, לפי ש"אין כפרה למתים".

טעם[edit]

  • מיתתם כבר כיפרה עליהם
  • לא נאמרה כפרת קרבן אלא להגן על האדם מן היסורים בעולם הזה ולא בעולם הבא.

הלכה למעשה[edit]

הרמב"ם [2] פוסק שהשוחט קרבן עבור אדם שנפטר כבר "כשירה ולא עלתה לבעלים שאין כפרה למתים"

הערות שוליים

  1. זבחים ט:
  2. הלכות פסולי המקודשין פרק טו הלכה ט