אין לוקחין תרומה בכסף מעשר שני מפני שהוא ממעט באכילתו

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לקנות תרומה בכסף מעשר שני מפני שהוא ממעט באכילת המעשר שני, שכן תרומה אסורה למי שאינו כהן, וכן אסורה היא לטבול יום (כהן טמא שטבל, שהוא טמא לתרומה עד שקיעת החמה או עד צאת הכוכבים), ואילו מעשר שני מותר לאכול מיד לאחר הטבילה.


ויש מוסיפים, שממעט הוא גם באכילת התרומה, שהתרומה נאכלת בכל מקום, והיא מותרת לאונן, ואילו מעשר שני אינו נאכל אלא בירושלים ואסור לאונן.