אין מחליפין מעשר שני

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסור לאדם לתת לחברו פירות של "מעשר שני" להעלותם לירושלים וליטול ממנו פירות של חולין כנגדם. ויש מפרשים, שאסור לאדם לתת לחברו פירות של "מעשר שני" תמורת פירות אחרים של "מעשר שני".