אין מעבירין על המצוות

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אין מעבירין על המצוות הוא כלל לפיו אסור לאדם לדלג על מצווה הבאה לידו כדי לקיים מצווה אחרת.

מקור[edit]

יש אומרים שאיסור זה הוא מן התורה, שנאמר (שמות י"ב, י"ז): "ושמרתם את המצות", ודרשו: "אל תקרי כן, אלא: ושמרתם את המצוות, כדרך שאין מחמיצין את המצה (כלומר שלא ממתינים מלאפות את הבצק, שאז עלול הבצק להחמיץ), כך אין מחמיצין את המצווה, אלא אם באה מצווה לידך עשה אותה מיד"; ויש אומרים שאין איסור זה אלא מדרבנן, והדרשה היא אסמכתא בעלמא.

דינים[edit]

אין לדחות מצווה המצויה לפני האדם כדי להתעסק במצווה אחרת, אלא חובה עליו לקיים את המצווה הבאה לידו. כגון: הפוגע בתפילין קודם לבישת הטלית, אסור לו לדלג על מצוות תפילין כדי לקיים מצוות ציצית, אלא מניח התפילין קודם הציצית, שאין מעבירין על המצוות.[1]

הערות שוליים

  1. שו"ע או"ח סי' כה