איסור כרת

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

איסור דאורייתא, שהעובר עליו במזיד חייב כרת.


איסור כרת הינו קל מאיסור שיש בו מיתת בית דין, אך הינו חמור מאיסור מיתה בידי שמים וכל שכן מאיסור לאו, שכן העובר על איסור כרת בשוגג חייב חטאת, ואילו העובר על איסור לאו בשוגג או על איסור מיתה בידי שמים בשוגג אינו חייב חטאת.