אי בטלי דייני בטלי גזירפטי

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אם יתבטלו דייני ישראל הדנים שלא כהוגן, יבטל הקב"ה את השופטים והשוטרים הגויים המענים את ישראל.