אסא מצראה

From ויקישיבה
Jump to navigation Jump to search

אסא מצראה הוא סוג של הדס.

הגדרה[edit]

יש כמה דעות בהגדרת אסא מצראה:

  1. הדס הגדל במצרים, או הדס שכמותו גדלים במצרים.
  2. הדס הגדל על מיצר שדה.
  3. הדס, שעליו צרים.

דינו[edit]

אסא מצראה - כשר לארבעת המינים, אף על פי שיש לו שם לוואי.